מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצעי חג הספר

1.            פרטי המבצעים ותנאיהם

"התריסריה":

1.1.       חבר מועדון שירכוש כל מוצר בחנות, שאינו אחד מ-12 הספרים המפורטים בסעיף 1.3. להלן ("הספרים המשתתפים במבצע"), יוכל לרכוש את אחד מ-12 הספרים המשתתפים במבצע ב-25 ₪ בלבד.

כמו כן, כל חבר מועדון יוכל לרכוש כל אחד מהספרים המשתתפים במבצע ב-35  ₪ בלבד מבלי לרכוש מוצר נוסף כאמור לעיל (להלן: "המבצע").

1.2.      תקופת המבצע: המבצע יחול בין התאריכים: 30.05-30.06.22  בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג ונמל התעופה רמון. המבצע יחול באתר האינטרנט של סטימצקי.

1.3.      הספרים המשתתפים המבצע:

מק"ט

שם הספר

מחיר קטלוגי

מחיר לחברי מועדון על כל קניה

מחיר לחברי מועדון ללא התניית קניה

10200231

הסיגליות של חודש מארס

98

25 ₪     

 35 ₪  

10200226

הספרייה בפריז

98

25 ₪

35 ₪  

10033307

גבר נכנס בפרדס

98

25 ₪

35 ₪  

10033306

איך לאהוב את בתך

98

25 ₪

35 ₪  

10073986

פליאה/ צרויה שלו

98

25 ₪

35 ₪  

10073940

זרות

98

25 ₪

35 ₪  

10011115

מהפכת הקשב

98

25 ₪

35 ₪  

11374400

מוקף באידיוטים

98

25 ₪

35 ₪  

10073925

חושבים טוב

98

25 ₪

35 ₪  

10200168

וואבי סאבי

98

25 ₪

35 ₪  

11415504

העלמת עין - גפרי ארצ'ר

98

25 ₪

35 ₪  

13370973

ארבע ההסכמות

98

25 ₪

35 ₪  

1.4.       על כל רכישה של כל מוצר, חבר מועדון או מצטרף חדש יוכלו לרכוש עד 12 ספרים מהרשימה ב-25 ₪ (כותרים שונים או אותו כותר).

מבצעי "2 ספרי קריאה ועיון ב-100 ש"ח וכל ספר נוסף ב-50 ש"ח" וכן "3 ספרי ילדים ונוער ב- 120 ₪ וכל ספר נוסף ב-40 ₪" או שילוב בין שני המבצעים, כדלקמן:

1.5.       כל לקוח רשאי לרכוש שני ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה ומסומנת 1 ("רשימת ספרי קריאה ועיון"), ב- 100 ₪ בלבד וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה זו ב- 50₪ בלבד.

1.6.       בנוסף, כל לקוח רשאי לרכוש שלושה ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה ומסומנת 2 ("רשימת ספרי ילדים ונוער"), ב-120 ₪ וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה זו ב-40 ₪ בלבד.

1.7.       בנוסף, כל לקוח רשאי לרכוש שני ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת ספרי קריאה ועיון וברשימת ספרי ילדים ונוער ב-100 ₪ בלבד.

1.8.       תקופת המבצע: המבצע יחול בין התאריכים 30.5-30.06.22 בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג ואתר האינטרנט של סטימצקי.

1.9.       ברכישת ספר אחד מבין הספרים המנויים באחת הרשימות שלהלן (רשימת ספרי הקריאה והעיון ורשימת ספרי ילדים ונוער) תינתן הנחה בגובה 20% מהמחיר הקטלוגי ולחברי מועדון תינתן הנחה בגובה 25% מהמחיר הקטלוגי.

מבצע "20% הנחה על ספרים בעברית, למעט תחומים מסוימים":

1.10.    לקוח שירכוש ספר בעברית, למעט ספרים מהתחומים המפורטים ברשימה שלהלן, יוכל ליהנות מ- 20% הנחה על המחיר הקטלוגי של הספר ("מבצע 20% הנחה"). חבר מועדון שירכוש ספר בעברית, למעט הספרים מהתחומים המפורטים ברשימה להלן, יוכל ליהנות מ- 25% הנחה על המחיר הקטלוגי של הספר.

1.11.    רשימת התחומים שאינם נכללים במבצע:

1.       1160 רכב תחבורה, תשבצים;

2.       1705 ציוד ספרני;

3.       1240 מילונים ושיחונים;

4.       1801 לימוד ועיון;

5.       1323 אטלסים;

6.       1322 מפות;

7.       1320 מדריכי נסיעות;

8.       1171 לוחות שנה;

9.       1170 לוחות;

10.    1103 משרדאות;

11.    1096 מיקודיות;

12.    1310 ספרי לימוד.

1.12.    תקופת המבצע: המבצע יתקיים בין התאריכים: 30.05-30.06.22 בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג ונמל התעופה רמון. המבצע יחול במועדים אלה גם באתר האינטרנט של סטימצקי.

2.            הזכות להשתתף במבצעים

2.1.       לא ניתן לרכוש במבצעים ברכישה סיטונאית, אלא רכישה לשימוש פרטי בלבד.

2.2.       אין כפל מבצעים והנחות.

2.3.       "מועד הרכישה" – מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע, בו הלקוח או חבר המועדון (לפי תנאי כל מבצע) הגיע לאחד מסניפי החברה או לאחד הירידים המשתתפים במבצע ורכש מוצרים המשתתפים במבצע, בהתאם לתנאיו כאמור לעיל.  

2.4.       "חבר מועדון" – מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, לרבות מי שחידש  או האריך את חברותו ו/או הצטרף למועדון במועד הרכישה.

2.5.       החברה שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק את החלטתה.

3.            תנאי החלפות/החזרות

3.1.       ספרים הינם מוצר הניתן לשיעתוק או לשכפול, ומתוקף כך תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 אינן חלות עליהם.

3.2.       מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (התנאים חלים במצטבר, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת):

3      

3.1      

3.1.1     תמורת מוצרים שהוחזרו/הוחלפו יינתן מוצר חלופי מבין המוצרים המשתתפים במבצע (כל עוד המוצר הוחלף במהלך תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן) ו/או שובר זיכוי. לא יינתן החזר כספי, אלא בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן.

3.1.2     החלפה/החזרה של מוצרים תתאפשר בהחזרת מוצרים במצב חדש בלבד, מבלי שנעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה.

3.1.3     בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.

3.3.       מבלי לפגוע באמור בסעיף 3.1 לעיל, מוצר שנרכש במסגרת המבצע ויוחזר לאחר תום תקופת המבצע (ככל שהוא עומד בתנאי מדיניות החלפת המוצרים של הרשת), ניתן יהיה לקבל תמורתו שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם עבורו.

4.            שונות

4.1.       מובהר בזאת כי ההנחה תינתן לפי בקשת הלקוח וכי סטימצקי אינה יכולה למסור ללקוח שהוא זכאי להנחה. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההנחה.

4.2.       בוטלה ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסטימצקי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

4.3.       תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

4.4.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.5.       החברה נוקטת אמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.

4.6.       שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

4.7.       החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

4.8.       תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

4.9.       בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

4.10.    ההשתתפות במבצעים פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

4.11.    עורכת המבצעים הינה סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרח' הדקלים, אזור התעשייה "לב הארץ", ת.ד. 700 ראש העין (טל: 1-700-70-66-00; דוא"ל: [email protected] ).


 

1.           רשימת ספרי קריאה ועיון:

מק"ט

שם

13620381

אבא עשיר אבא עני

12193044

אביר חסר רחמים 2 כרך א אקדמיית רויאל הארטס 2

12193045

אביר חסר רחמים 3 כרך ב אקדמיית רויאל הארטס 3

12020035

אבן שוהם 2 אנשי האור 2

10090055

אבן שלמה פירוש על התורה ויקרא במדבר

11374222

אדל/ יוכי ברנדס

10140718

אדמה חרוכה

10200139

אהבה אסורה

10074010

אהבה בחמש מערכות

10140428

אהבה בימי שפעת

14561096

אהבה בין הטיפות

10140717

אהבה במשפט

11374664

אהבה בנסיבות מחמירות

10140657

אהבה חצויה

10030011

אהבה יד ראשונה

12290004

אהבה כתובה בכוכבים

11194722

אהבות

10200244

אהבתי אותך בחלום

11251376

אובססיה אפלה 3 אובססיה 3

12193068

אויבים

12840051

אולי

11374426

אולי כדאי לך לדבר עם מישהו

13580080

אוסף סיפורי ים ונהר אחד

14560846

אופים שמרים

11415508

אור יום

10140544

אורות משה הרמב"ם לאורחות חיים

13620447

אושר אפשרי

11431439

אות קריאה "כאוס"

10140653

אותה הגברת בשינוי הדרך

10140734

אזור הנוחות של חברה בסכסוך

10140763

אחד מדלג

11374628

אחרי החופה

17510044

אחרי ש  עטיפת הסרט

17510005

אחרי שהגענו לסוף הטוב

11250447

אחרי שהתנגשנו

11250477

אחרי שנפלנו חלק א'

11250478

אחרי שנפלנו חלק ב'

10140452

איזון בין הפכים

11415315

איטלקית למתחילים

10140745

איך דחיתי את הדחיינות

11250639

איך לגדל ילדים מאושרים 1

11250991

איך לגדל ילדים מאושרים 2 הדרך למעלה

11251379

איך לגדל ילדים מאושרים 3 סיפורים מעצימים

10200179

איך לגדל ילדים מצליחים

11620288

איך לדבר עם ילדינו על מיניות ואינטימיות

11374644

איך להיות אמא מאמצת

13372546

איך ללטף קיפוד

11251315

אימפריית השקרים

11250866

אין ילדים רעים מהד' מחודשת

15390027

אין כבר דרך חזרה

10140747

אינטואיטיבי

10011135

איפה אנה פרנק  יומן גרפי           קומיקס שואה

11374631

אישה אובדת

11374645

אישה במוסלין תכול

13621354

אישה חסרת חשיבות

11415007

אישה מעבר לים

11374195

איתנו זה נגמר

11374624

אל גן העדן

10200216

אל דאגה מהדורה חדשה

11521918

אל האבדון

10140589

אל העמק הנעלם

12292389

אל תביטי לאחור

12292329

אל תוך האש

13372574

אל תיתנו להפרעת הקשב להפריע

10140579

אל תנגני לי שופן

11562924

אל תספר לאחיך

12230958

אל תשאלי אותי לעולם

12292346

אל תשקר לי

10140631

אלוהים ואני בגן העיר

10140618

אלוהים מה זה בכלל

11250665

אלף נשיקות

11562783

אלף תשע מאות שמונים וארבע 1984 מהדורה חדשה

12010016

אם אלה החיים

12010214

אם זאת מלחמה

10200222

אם תשאל שוב

10031977

אמנות האהבה

11322674

אמנות ההקשבה לפעימות הלב

11374501

אמנות החיים הפשוטים

10200188

אמנית החינה

11374094

אנה פרנק היומן הגרפי                 קומיקס  שואה

10010456

אנה פרנק יומן שואה

11521950

אנומליה

15350082

אנחנו יודעים שאתה זוכר

11374652

אנטומיה של סקנדל

12010199

אנטוני מרסלו 1 הפמיליה 1

12193087

אנטי אח חורג

10140513

אני מלכה גרושה באושר

13370446

אנשי הקשב לחיות טוב יותר עם הפרעת קשב

10200034

אסטרופיזיקה למי שאין לו זמן

10073909

אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו

13730120

אפקט צ'רצ'יל

10140625

אפשר למות ביום אחר

11415500

ארבע הרוחות

10032470

ארבעה בתים וגעגוע

12020038

ארון היקר

11374520

ארי והילה

10140516

אש אהובתי

10140629

אש בלב

10500295

אשה בורחת מבשורה

10140726

אשת חיל מ-א' עד ת'

10200178

אשת סודו

12292142

אתה הבא בתור

13621275

אתה תותח YOU ARE A BADASS

13621145

אתה תותח בלעשות / לעשות כסף

10500399

אתי החיים משחק הרבה

15500285

באהבתו אותה

10140675

באום שטראסה 83

13622285

באושר ובאושר

10300016

בבתים שלנו

13730129

בדואיסטן

10140576

בהתחדש ימיי

11374599

בואי ציפורים

11562721

בחזרה מעמק רפאים

10140790

בחירתו של נורמן

10074022

ביום שייגמר הכסף

11251227

ביום שתעז לאהוב  לילות לואיזיאנה 1

11251314

ביום שתעז לחיות לילות לואיזיאנה 2

12930006

ביום שתעז לחלום לילות לואיזיאנה 3

11251340

ביזנס טאלנט

12292396

בייבי קר שם בחוץ

11415510

בילי סאמרס

10140753

בין שתי גדות הנהר

10140704

בית הבובות מהד' חדשה                          שואה

10074011

בית היפהפיות הנמות

10200089

בית ליד הים / דבי מקומבר

11415409

בית קפה ליד הים

10090288

בלשון עתיד

10140740

במובלעת הסורית

11374601

במקום בו הלב נמצא

11412995

בן החמאס

15350080

בנוי לקשר

11374479

בנות הלילך

10200112

בנותיו של שומר המגדלור

10140690

בנק הדמים

11374634

בעקבות שלמה המלך

10140668

בקופסת השכל של הדחליל

10200169

ברוכה הבאה לחיים שלך

17510080

ברידג'רטון 1 הדוכס ואני

17510088

ברידג'רטון 2 הוויקונט שאהב אותי

10140623

בשביל המתפצל

14561705

בשירות המוסד

11370009

בת שבע סלון כלות אשדוד

10140709

בתים בלבי

10200048

ג'יין יאנג הצעירה

13372560

ג'ינו מעבר לכל דמיון

10071591

גאווה ודעה קדומה

10011091

גאונות וחרדה

12193086

גאות ושפל

10140599

גבעת התחמושת ומבצע לילהאמר

10033316

גברים ללא נשים

11170380

גדרות קטנות

10140723

גוזרת העורות

10140731

גולט

11415267

גינה להשכיר

11562671

גינת בר

15500280

גלילאו ומכחישי המדע

10200237

גן הוורדים

10140628

גן של שושנים

17510085

גנב הנשיקה

13621031

גריט GRIT

10140713

גשם וטבע ערבה

10140663

גשם על ים כנרת

10200197

דבר אחד טוב ביום

11415462

דבר קטן וטוב

10500426

דבש אריות

10200206

דבש פרא

10140635

דוד

13620729

דיאטת 17 הימים

10200043

דיאטת 21 הימים

10200116

דיטוקס לדיאטות

10073994

דייזי ג'ונס והסיקס

15820231

דם קר אריקה פוסטר 5

11050526

דסטינו

11415460

דקה לחצות

13370643

דרך האמן

13730128

האביב המערבי

11050590

האביר בן זונה

10010044

האדם מחפש משמעות

10011132

האדם מחפש משמעות מהדורה חדשה

10200065

האהבות של אדם שארפ

10073948

האוכל מוכן

10200088

האומנת

11251364

האור שבינינו 3 חלומות תוססים 3

10200219

האורחת המושלמת

13621107

האושר שבמנהיגות

10200166

האחיות

10200142

האיש הטוב

10200201

האיש הכי מאושר בעולם

14561770

האיש מהספרייה

12292110

האיש משומקום

11374615

האישה האחרת/ דניאל סילבה

10200208

האישה עם המזוודה הכחולה

10200099

האמת העירומה

10010918

האמת על באמת

12193081

האמת על שקרים 1  אמת ושקר

12193082

האמת עלינו 2 אמת ושקר

11251365

האמת שבינינו 4 חלומות תוססים 4

12840104

האנטומיה של הים

10140666

האנטישמיות המודרנית

12193009

הבחורים של טומן 1 לכבוש את 13

12193008

הבחורים של טומן 2 להתמסר ל-13

12193010

הבחורים של טומן 3 לשמור על 13

12193011

הבחורים של טומן 4 לאהוב את 13

13621355

הבחירה

14560502

הבישול המרוקאי של אמא

10200248

הבית שלנו

12292359

הבן האובד

10200082

הבן הטוב

12010217

הבנים בתיכון בריישו 1  תיכון בריישו 1

11374461

הבריחה

10140776

הבריחה מדמשק

10073265

הבשורה על פי יהודה

10500342

הבת האפלה

10500413

הבת היחידה

10073951

הגבעה מעל האגם

10140619

הגויה הסינית

10011112

הגוף

10200110

הגשרים של מחוז מדיסון

13621283

הדיאטה הקטוגנית

11562889

הדס בקצה הלילה

10140721

הדרך לא לשכוח

14970225

ההבטחה

12070049

ההבטחה כרך ראשון

12070052

ההבטחה כרך שני

10032966

ההוביט מהדורה חדשה כר' קשה

13372327

ההזדמנות מפרקים את הרשימה

10010979

ההיסטוריה של המחר מהד' מעודכנת

10200165

ההסכמה

11170360

ההסכמה החמישית

10140652

ההפך מאושר

11580346

ההרפתקאות המדהימות של קוואליר וקליי מהד' חדשה

10140587

ההתפתחות האינפנטילית של התודעה הדמוקרטית המערבית

10140514

הוי ארצי מולדתי

12010210

הונאה

11251384

הונאתו של שטן 4 הבחורים של קלרמונט ביי

11250461

הורים מה השאלה ?

13621378

הורים מרעילים

11370008

הזוג המושלם

11414604

הזמיר

11620228

הזמנה לשמחה

10140442

הזמנה לתה

11374640

הזקיף

11580282

הזר / אלבר קאמי מהד' חדשה

10500378

החברה הגאונה

10200059

החברים של סוזי

11374617

החדרנית

10073510

החוכמה שבחוסר הביטחון

11415501

החוף האינסופי

10140585

החטיפה הבדואית

10200070

החיים החדשים של לילי שפרד

11415461

החיים המסובכים והנפלאים שלנו

11374578

החיים הסודיים של הסופרים

14970223

החיים הסמויים מהעין של אאורידיסי גוזמאו

14561778

החיים כסטארט אפ

10140703

החיים על פי אנג'ל

10140580

החיים על פי הדוד מסין

10140741

החיפוש אחר האמת                  שואה

10073992

החמדנים

13370126

הטאו של פו

11562898

הטבוע היפה ביותר בעולם

10140616

היה איש אחד שלא למד לשקר

10074299

היה הגיבור של חייך

10200103

היהלום שבכתר / כריסטופר רייך

10073990

היו זמנים בהוליווד

12010220

היום הזה     365 ימים 2

10500425

היכן היית בלילה

11374531

הילד מהיער

13580085

היקשרויות עזות

11251363

הכאב שבינינו 2 חלומות תוססים 2

12301768

הכול דפוק       ספר על תקווה

13371730

הכול התחיל עם קרוליין

10200242

הכול לטובה

12301770

הכול לטובה

11415485

הכורסה של קצין האס אס

11251306

הכחול שבעינייך

10200145

הכי טעים בבית

10140762

הכל בנשימה אחת

14970224

הכלבה

10200173

הכפר האבוד

10200015

הכריש

11411954

הלב הנבון

11415027

הלבד הגדול

11051932

הלביאה הלוחמת 3 האריה האגדי חלק א

11051933

הלביאה הלוחמת 4 האריה האגדי חלק ב

11051694

הלביאה הלוחמת חלק 1

11051695

הלביאה הלוחמת חלק 2

13622211

הלוחשת לתינוקות פותרת את כל הבעיות

10200199

הליכה על החוף

12292394

הלילה שבו נפגשנו

10200094

הלילה של קומנדו מבצעים

11414669

המדריך הרשמי של TED לדיבור בפני קהל

13730121

המדריך למשקיע המתחיל

10140555

המהפכנים הגדולים בהיסטוריה

10072212

המוח הגמיש

10073663

המוח הטיפש

13620242

המוח הנשי

13580084

המופע של גארי

11374638

המורדת אל החופש בברלין

11415515

המורדת והגנב

11374455

המורדת עטיפת הסדרה

10140752

המזימה

10140654

המזכיר הראשון

11562886

המטבח האחורי

10200097

המידות הטובות

12193077

המילים 1 כרך א

12193078

המילים 2 כרך ב

11562943

המיתוס של סיזיפוס

11415478

המלחמה של הדי

10072905

המנהיג הטבעי

10140640

המנהיג המזרחי הראשון אברהם מויאל

13580075

המנורה הטמונה

15500294

המסע לגן עדן

10072828

המסעדה שבסוף היקום מהד' חדשה

17270029

המסעדה של אמה  ספר המתכונים המתוקים של משפחת טרסוב

10200071

המעידה

11521937

המפלים

10500423

המקדש השלישי

10200113

המרגל והבוגד

11415397

המרחק בינך לביני

10200152

המרכזנית

11140116

המשחק של אנדר

15500292

המשפט האחרון

11374533

המתכון לגידול ילדים מוצלחים

10200220

המתמטיקה של החיים והמוות

11415503

המתנדב    שואה

10073993

המתנדבת

13621344

המתנה

12301784

המתנות מאחורי החרדה

10010953

הנאום האחרון של משה

10033318

הנזיר היהודי

10071767

הנזיר שמכר את הפרארי שלו

10073469

הניצוץ שבאפר 1 הניצוץ שבאפר

10073621

הניצוץ שבאפר 2 לפיד בלילה

10073816

הניצוץ שבאפר 3 האויב בשער

10073999

הניצוץ שבאפר 4 השמיים שמעבר לסערה

15820195

הנערה בקרח  אריקה פוסטר 1

11414326

הנערה מהדואר

10200253

הנערות ממטע התפוחים

11374583

הנתניהוז

12910247

הסדנה של מינה סקסשטיין

11372157

הסוד / רונדה בירן

10200136

הסוד האחרון של איימי סנואו

14000155

הסוד של התפילה

11251254

הסודות שבינינו חלומות תוססים 1

10200036

הסוכן/ג'וזף קנון

10200218

הסוכנת סוניה

10140656

הסוס הטרויאני הבריטי במלחמת השחרור הישראלית

10500393

הסיפור של הילדה האבודה

10500386

הסיפור של מי שברחו ושל מי שנשארו

10500381

הסיפור של שם המשפחה החדש

10033329

הספר הלא נכון

10200260

הספרייה האחרונה

10073941

הספרנית מאושוויץ    שואה

17270022

העוצמה הנשית

11415412

הערב והבוקר

10073589

הערות שוליים מרתקות מן ההיסטוריה

10200212

העריק

11373241

הפרדס של עקיבא

10200051

הפרחים האבודים של אליס הארט

11562644

הפרשה המסתורית בסטיילס

10140786

הצד המואר בדרך אל עצמי

13621343

הצד הנכון של ההיסטוריה

10140698

הצד הרביעי של הפומפייה

10140651

הצונאמי שלי אנדומטריוזיס

10140705

הצופן מהד' חדשה                               שואה

15500298

הציפור הצהובה שרה

12010218

הצרות בתיכון בריישו 2  תיכון בריישו 2

10073520

הקבוע היחידי

10140782

הקומפיותרפיסט

10073915

הקיץ האחרון בעיר

11415463

הקרוסלה האבודה מפרובנס

10033238

הראיון האחרון

10140646

הרברט סמואל ומדיניות העלייה

10073923

הרג קומנדטורה

13621301

הרגלים אטומיים

11374648

הרגע הנוכחי

10140643

הרהורים על חשיבת האדם

12192945

הרויאל 1 נסיכה על הנייר

12192946

הרויאל 2 נסיך שבור

12192948

הרויאל 3 ארמון מעוות

12193071

הרויאל 4 כתר מוכתם

12193072

הרויאל 5 יורש נופל

12193073

הרויאל 6 ממלכה סדוקה

10200235

הרוסי

10074008

הרי געש רדומים

17510073

הרי קולורדו 2 חלומות מתוקים

13372108

הרעיון /יובל אברמוביץ'

10140761

הרפתקה בג'קארטה

13372099

הרשימה כריכה רכה

12010219

השולטים בתיכון בריישו 3 תיכון בריישו 3

12292267

השורד

10073927

השושבין

11620105

השותפות הגדולה

11981294

השחקן

13372582

השחקן

10140578

השלמות שאתם

10074295

השמיים שבתוכי יומנה של אתי הילסום 1941-1943  שואה

17270031

השמלה המושלמת

10140706

השתקפות נשית

10200150

התחקיר

15500300

התיקון של רוז

10140730

התנהגות בריאותית

11415491

התעלומה של חדר 622

11580009

התפסן בשדה השיפון

12840100

ואז הקסם מתחיל

10140712

וגם אם חולמים אנחנו

10140751

והדרך עודנה ...

11251382

וולקן

10140647

וידויים והזיות בכפר ספר טוב ורע על אהבה

11415506

ויה ג'מיטו

10200221

וירג'ין ריבר

11251389

וישס

11562755

ולא נותר אף אחד

12840074

ומה אם תנסו

10200261

ונסה האפלה שלי

10300020

ועכשיו אהבה

11414054

ופו היה אומר...

10140789

ופתאום ממש חבל לה למות

10073989

ורד אחד

11414808

זה /סטיבן קינג כריכת הסרט

10140435

זה גדול עלי

11414993

זה הולך לכאוב

11415340

זה הולך לכאוב בחגים

10140760

זה לא יעצור אותי

10200143

זה נמס

10200037

זה שאהבתי

10140727

זהות בדויה

10090308

זוגיות ממבט ראשון

10140772

זוגיות שפויה

12250156

זוליכה פוקחת עיניים

12193083

זיכרונות מסוכנים 1

11562925

זיכרונות מרושעים של ילד רחוב

11415422

זיכרונותיו של חתול נודד

10140633

זיכרונותיו של צמח

10140708

זמן,געגוע

10200257

חדוות האנוכיות

13950028

חדר האוכפים

11562934

חדר החושך של דמוקלס

10200247

חדר מאה עשרים ושמונה חדר 128

10200209

חודש בשנה

11562784

חוות החיות

10074017

חוות החיות מהדורה מאוירת

12301743

חוכמת האדישות גישה בלתי צפויה להצלחה בחיים

11412738

חוכמת הבייגלה

10072894

חוכמת המצוינות

12010091

חולות נודדים

13670085

חום

10200050

חוף מנהטן

13621193

חוק חמש השניות 5

10200160

חוק שלוש הדקות

12010222

חזק יותר מגעגוע

10011067

חזרה בלי תשובה

11251381

חטיפה אכזרית 2 דם אכזרי 2

10500410

חיי השקר של המבוגרים

10140638

חיידר

10140693

חיים ומוות ביד הלשון

10033243

חיים קטנים

11374157

חיימשלי

10140600

חינוך מה הוא לי

10200262

חיפושית הזהב של מיס בנסון

10140749

חירות בערוב ימיה

13730132

חלב דבש ואי ודאות עץ החיים והכסף 3 ספר במדבר

15500301

חלום על איטליה

11620247

חלומות שלא חלמתי

10200157

חלון אל המפרץ

14561413

חלקים של אהבה

10500420

חמישה רומאנים קצרים

12010212

חמש אצבעות על היעד 1

12010213

חמש אצבעות על היעד 2

10140696

חמש דקות

10033320

חמתו של תמוז

11415499

חנות הספרים האחרונה בלונדון

10200057

חנות הספרים של שבורי הלב

11194725

חסמבה בערבות הנגב

11580021

חצוצרה בואדי

10140470

חשוקה

12193084

טאקר 5 אריזונה ונג'נס 5

10140617

טבעת פנדורה

11411641

טטיאנה ואלכסנדר

11251006

טיוטה של אושר

13580086

טנגו המוות

13580088

טעם לחיים

11251383

טעמו של אויב 3 הבחורים של קלרמונט ביי

10074298

יום הפלישה D-DAY האנשים מאחורי המבצע ששינה את ההיסטוריה

13950023

יומן השטן

11580002

יונה ונער

11170379

יופי של אימא

11415382

יוצאים מן הכלל נטפליקס ותרבות ההמצאה מחדש

11251380

יורש אכזר 1 דם אכזרי 1

13730126

יותר נדל"ן משכל

10140594

ייסורי יוסי הגימנזיסט

10140596

יכין ובעז אמונת עם ישראל בתקופת המקרא

11374498

ילד בולע יקום

11374623

ילדה א

13371864

ילדי הקשב

10140746

ילדת ביכורים

13621048

ימי שלישי עם מורי מהד' חדשה

10140645

ירושלים האחרת

17510096

ירח דבש זה לא

14561768

יש מלחמות בלי שם

10140573

ישראל מאין לאן

10200095

כאילו אין מחר / קריאן קול

17270026

כאן להישאר

11373421

כוחו של הרגל

13371203

כוחו של הרגע הזה

13370402

כוחו של הרגע הזה מדריך מעשי

10073850

כוכב הצפון / ד"ב ג'ון

10500422

כולנו החמישה

11140808

כישור הזמן 1 עין העולם חלק א

11140809

כישור הזמן 1 עין העולם חלק ב

11140810

כישור הזמן 2 המצוד הגדול חלק א

11140811

כישור הזמן 2 המצוד הגדול חלק ב

10200058

כך מקבלים החלטה

11562944

ככה זה היה

11580242

כל החיים לפניו מהד' חדשה

10140604

כל העצב הזה כל האור

10200177

כל הפרחים בפריז

10011082

כל התלמוד על רגל אחת

11251372

כל מה שאני צריך

11415446

כל מה שתבקשי

10200111

כל נשימה

10033326

כליא ברק

10200131

כללי המשחק

10140624

כן אתה יכול

12260975

כן גורו להיות הגורו של החיים שלך

10140415

כן היה רע לתפארת

10011108

כן לחיים למרות הכל

10011127

כנופיית המפציצים

11251351

כנפיים מנייר

10140764

כנפיים שחוקות

11374626

כסף כחול לבן

14560229

כסף קטלני מהד חדשה

13730133

כסף של אחרים

10140611

כפתור הPLAY של החיים

12020042

כפתורים ואשמה 2 סדרת כפתורים 2

12020041

כפתורים ובושה 1 סדרת כפתורים 1

12020043

כפתורים וחסד 3 סדרת כפתורים 3

11374497

כשאלהים היה צעיר                                  כשאלוהים היה צעיר

11374647

כשג'ירפה הופכת למגדל אייפל

11051081

כשהגלים מתחזקים

13371021

כשהדברים מתפרקים

12193069

כשהיינו פראיים

12193038

כשהכוכבים נופלים

10140755

כשהסערה התחילה

10300018

כתב כמויות

11415430

לא בובה על חוט סיפור חייה של רחל ינאית בן צבי

14561724

לא היה כדבר הזה

14561775

לא טריוואלי

11374309

לא ספר בישול

10140750

לא עוצר בעליה

10140688

לא על העץ לבדו

11562937

לא עסק לאישה

10010867

לא רציונלי אבל לא נורא

13620433

לא רציונלי ולא במקרה

11562936

לא תאהב

11521949

לאה גולדברג יומן ספרותי  כרך ב

13371302

לאהוב את מה שיש

11415513

לאון ולואיז  מהדורה חדשה

10200018

לבד בקובה

13620793

לבחור באושר

10011134

לבנון הדרך למלחמה 1982

11251377

לגמרי שפוטה

13730127

לגרום ללקוחות לדבר בשפה שלך    THE CHALLENGER SALE

10033281

לדבר עם זרים

12070064

להבות הדרום

13621116

להוריד הילוך ולהתחיל לחיות

10200154

להחליף את המים של הפרחים

13730115

להיות אדם   12 כללים נוספים לחיים

12261778

להיות בשמחה

11374602

להיות גבר

13621383

להיות מובילה בעולם העסקים

11374643

להילחם או לברוח

10073784

להמציא מחדש הורות וחינוך במאה ה 21

13371887

להפוך לאומן בשאלת שאלות

11620276

להרים את השמים

14561718

להשאיר אותך מתה   רב פקד רוי גרייס 17

11140802

להתחיל עם למה

11374561

להתחרט עליך

11194737

לובשי הגופיות

12010209

לוגן 2 האחים פרסטון 2

12010221

לוסיאן מרסלו 2 הפמיליה 2

12010202

לוקאס 1 האחים פרסטון 1

11251342

לזייף

14000151

לחיות את היום

14561648

לחם קימל

10140464

לחשב ערכים מחדש

11415457

לחשוב כמו נזיר

11415495

ליידי צ'יל

10500424

לילית ואחרים

10200233

לישון טוב להרגיש נפלא

11412788

לכל אדם יש שביל

13621359

למה חולמים

15500072

למלא את הדלי

11415511

לעולם לא

10140742

לעולם לא תראי את ביתך הישן

10140569

לעורר אהבה

11374639

לפני שהקפה יתקרר

10140621

לצאת מהבלגן

11374558

לקום ולהרוג

11414995

לקפוץ למים מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים

10140682

לראות למרחוק כי בנפשי הדבר

11620145

לרפא עולם שבור

12301774

לשבור את ההרגל להיות עצמכם

10200108

מאה דברים שאנשים מצליחים עושים 100

10140735

מאה מילים של חסד

10140686

מאז אני מחכה

15820205

מארב לילי אריקה פוסטר 2

11562909

מבעד לקרקעית השקופה

17510021

מגדלנה 1 הצוואה

17510054

מגדלנה 2 נוסקת

17510093

מגדלנה 3 הזמן שחלף בינתיים

11415401

מגלן

11251311

מגעו של נבל 1 הבחורים של קלרמונט ביי

11415477

מדיטציה שלמה

10073656

מדינה בכל מחיר

10140431

מדינה של מיליונרים

10200067

מדעי המזל

10072827

מדריך הטרמפיסט לגלקסיה מהד' חדשה

13621171

מדריך הרווארד למנהלים

10500416

מדריך לציור ולקליגרפיה

10140720

מדריך מד"א לעזרה ראשונה בתינוקות וילדים

11620270

מה את מבקשת

12840013

מה עושים עם בעיה ?

12840026

מה עושים עם הזדמנות ?

12840081

מה עושים עם הזדמנות ? ערבית

12840005

מה עושים עם רעיון?

10073949

מה שאחרים חושבים בי

12010223

מה שהלב רוצה

10140692

מה שכבר ארוז

13621370

מה שעובד

11000030

מהמטבח בהנאה

10073976

מהפך כיצד מתמודדות מדינות עם משבר ושינוי

11374606

מודיעין צללים

11562910

מודעת רצח 2 מיס מארפל 2

10200232

מוות שימושי מאוד

12910246

מולטיפוקל

11620291

מוסריות

10073808

מועדון החמש בבוקר

10200185

מועדון הרצח של יום חמישי

11620248

מועדים לשיחה

13372578

מועמדת יקרה

10200124

מוצ'אצ'אס 1 לרקוד לאור היום

10200125

מוצ'אצ'אס 2 לחבק את החיים

13621387

מוצלחים

11374656

מוקף בפסיכופתים

15500303

מושחתת

10140777

מותר לך

10033325

מותרות

10200238

מזל עקרב

11050807

מזל קטן

10140711

מחברת הטוב ללא רבב

17510099

מחפשת

10033240

מחר ניסע ללונה פארק

11251208

מטרה מקוונת

17510098

מטרה על גבינו 3 מפלצת בעיניו 3

11251163

מי אלמה

10011119

מי באש  לאונרד כהן במלחמת יום הכיפורים

10200054

מי האויב שלך

13622206

מי הזיז את הגבינה שלי

10140680

מי טו באקדמיה בישראל?! MeToo #

13621326

מיינדפולנס בעשר דקות    מיינדפולנס ב10 דקות

10073647

מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו

10200086

מיינדפולנס למתחילים

10073555

מיכאל שלי מהד' חדשה

10200077

מילות אהבה

15820218

מים אפלים   אריקה פוסטר 3

14561708

מים גנובים חודרים עמוק

10140689

מינוף הון אנושי ליתרון תחרותי

13950025

מיסות שחורות לורד ליליאן

10500178

מישהו לרוץ אתו

11374650

מכשפה ידוענית 2 מדריך העצלה לקסם 2

11374649

מכשפה עצלנית 1 מדריך העצלה לקסם 1

11374651

מכשפה רוחנית 3 מדריך העצלה לקסם 3

13580068

מכתב של אלמונית

11370013

מכתבי האהבה של מונמארטר

12930005

מלוכלך כמו ברודי 3 משחקים מלוכלים 3

12930004

מלוכלך כמונו 2 משחקים מלוכלים 2

11521926

מלון אדלון

10011118

מלחמה משלו

10140658

מלים ממים

10140674

מלך בצהריים

11411177

מלך החומוס ומלכת האמבטיה

12193085

מלכה נופלת

10011012

מלכוד שישים ושבע

11414318

מלכת היופי של ירושלים

12193051

ממלכה שבורה 5 אקדמיית רויאל הארטס 5

11562856

מנצחת

11374653

מסוכלים

11415494

מסירות

11370010

מסע אל המוח מדריך ידידותי למשתמש

10140641

מסע במערה האפלטונית

10140615

מסע משם לכאן

10140669

מסעות בני נוער לאתרי המוות בפולין

10074030

מסעותיי עם העברית

11194726

מעולם לא הבטחתי לך גן של ורדים

10074029

מערבה

11374585

מעשה בעשרה עקרונות

10200171

מפכ"ל בחזית

17510090

מפלצת בעיניו 1

11370007

מצבים בפוטנציה

10140603

מציאות זמנית

10073439

מצעד האיוולת מהד' חדשה / ברברה ו טוכמן

10072759

מצרפי המקרים

12193070

מקיאוולו 1 הגנגסטרים של ניו יורק 1

10140743

מקס

12193079

מראודר 2  הגנגסטרים של ניו יורק 2

10200149

מרגלים לא מושלמים

12193080

מרסנרי 3 הגנגסטרים של ניו יורק 3

10140700

מרעיון להמצאה

13730131

מרתון מאה השנים

10140767

מש(א)ב רוח

15350083

משהו מופלא

10790077

משחק הוגן

11981287

משחק פראי

12010211

משחקי נקמה

11374517

משלנו

10140685

משפחה אוהבת המדריך ליצירת קרבה רגשית

10200243

משפחה כמעט נורמלית

11521951

משפט אהבה

10140577

משפט ריגול

10200190

משתלטות על הבלגן   THE HOME EDIT

12292298

מתוך האפלה

10140768

מתכון לנפש

10140639

מתנה עם סרט (על החיים)

11374663

מתנת התופרת

11372791

מתנת התרפיה מהד' חדשה

11415475

נהר ארוך בוהק

13580070

נובלת שחמט

11374559

נוכחות משפיעות מובילות

11374627

נוכחות משפיעות מובילות מהדורה חדשה

10140602

נזר הבריאה

10140632

ניאו ציונות וישראליות המהפך הנדרש

11415483

ניפגש שוב בשנה הבאה

11251359

נכתב בכוכבים

14561729

נמלט בשירות המוסד

12193036

נסיך אכזר 1 אקדמיית רויאל הארטס 1

12040001

נסיך הסנדלרים

12193050

נסיכה מרושעת 4 אקדמיית רויאל הארטס 4

10140687

נערות אובדות

11251356

נפילה איטית 1  הגברים של דל ריי 1

11251357

נפילה חופשית 2 הגברים של דל ריי 2

11251312

נפילתו של אל 2 הבחורים של קלרמונט ביי

10790076

נפש אבודה

11251307

נפשות אבודות 2 נפשות תאומות 2

11251105

נפשות תאומות

10200013

נקודה רגישה

10074301

נראה לאחרונה

10140447

נראתה לאחרונה

11415442

נשואה למאפייה

10140446

נשואה למוסד

10200106

נשות הקיץ

10073879

נשים קטנות עטיפת הסרט

15820225

נשימה אחרונה אריקה פוסטר 4

11415443

נשיקה צרפתית

11430033

נשף המסכות

12290003

נשף של טעויות

17270005

סדר את המיטה שלך

10074027

סדר הזמן  מחשבות של פיזיקאי על מושג הזמן

10140672

סודה של רוז

11415375

סודות בית השמפניה

10140697

סודות הדעת

12301773

סודות ההצלחה של נפוליון היל

15820239

סודות קטלניים אריקה פוסטר 6

10200210

סודות של מיליונרים

13620400

סודותיה של הלוחשת לתינוקות

10200064

סוכן הלילה

10140691

סולו לשניים

10500370

סוס אחד נכנס לבר

12292399

סוס שחור

15500299

סוסים איטיים  בית סלאו 1

10200068

סוף

10140655

סוף והתחלה / שלי זיכלינסקי

12070063

סופות הצפון

11415489

סיבוב המפתח

13670090

סיגנל אדום

10200039

סימנים כחולים

10200161

סימנים קטנים של אושר

10072286

סיפור על אהבה וחושך

13621342

סיפורה של הבת

11562858

סיפורו של ניצול

10074026

סיפורים

10140664

סיפורים ספורים נ ב שירים

10140738

סלע קיומנו/סלע קיומם

10140607

סלעים במים

12910233

ספינה לאמריקה

10073585

ספר האושר

11521931

ספר האקסיות

11415486

ספר השמות האבודים

11374571

ספר שתי הדרכים

11415445

ספריית חצות

10140754

עגורים

11620275

עד בלי די

13372559

עד הדמעה האחרונה

11374562

עד מפתח

13950024

עד ראייה

12010129

עד שהאבק ישקע

10073314

עד שיום אחד מהד' חדשה

11251308

עדיין פועם

13621358

עובדתיות

10200044

עוד סיכוי לאהבה

11374579

עוד שעה אחת

12193076

עוזרת בית

11415474

עולמה הסודי של שופהולית

12230969

עולמו של מקיאוולי

10140449

עושר מהאגדות

10140561

עטלף באביב

17510095

עינוי לנשמתה מפלצת בעיניו 2

12910184

עיצוב התודעה

10140595

עיר חיים עבר

11372556

על הדברים החשובים באמת

10140430

על החיים והמוות

10200109

על החיים ועל המוות / מישקה בן דוד

10200228

על הסכין

12193066

על כנפי החטא 1 חטאי אבות 1

12193067

על כנפי החטא 2 חטאי אבות 2

10140725

על פרנויות, חייזרים, אלוהים ועוד...

10140564

עלייתו ונפילתו של בשיר ג'מייל

10200184

עם הנהר הביתה

10074023

עמוס שלי

11374553

עניין של מוות וחיים

10140756

עץ שלישי מימין

10011047

עשרים ואחת מחשבות על המאה העשרים ואחת  21 מחשבות על המאה ה21

13580047

עשרים וארבע שעות בחיי אישה

11415449

עת לחמול

11251371

פאטל

11251343

פגום

12020028

פגיון הבזלת 1 אנשי האור 1

10140453

פואמה לבת הקדר

13621368

פורחים מאוחר  Late Bloomers

10011131

פחד חרטה ומשאלת לב

13621340

פייק FAKE

10140627

פכים קטנים

10200211

פליישמן בצרות

12070062

פלר דה ליס

10200252

פנג שואי המדריך לעיצוב בית הרמוני ומאוזן

10073919

פני השטח הפלסטינים מבט מבפנים

14000156

פנימה מסע אל אוצרות החיים הטמונים במסכת אבות פרקים א-ג

10140729

פעימות אם

12292075

פרויקט X

11251378

פרויקט גיבור

11415464

פרויקט הייל מרי

10200118

פרופסור צ'נדרה הולך בעקבות האושר

10200200

פריז לעולם נשארת

10073563

פריצת גבולות

11413352

פרש הברונזה

11374614

פתאום היתה מלחמה

10140714

צ'ומי

13580077

צ'כוב / נטליה גינצבורג

13580043

צבע החלב

15500288

צופן הוורד

11562897

צל ידו

11374329

צמאה לך נפשי

10200035

צעד ועוד צעד

10200239

צער ואושר

13580087

צפע באוויר קודה 3

10140676

קארמה איז א ביץ

11415482

קודוס

13370444

קול הידיעה

10140710

קולות פעמונים

10140701

קולכם שמעתי                                   שואה

10140769

קורא בין השורות

12840057

קטנות גדולות זהא חדיד (ערבית)

12840086

קטנות גדולות מלאלה יוספזאי (ערבית)

12840056

קטנות גדולות מריה מונטסורי (ערבית)

14560625

קידוש לשבתות וחגים 2022

11415451

קין והבל

10074308

קיצור תולדות האהבה

12910098

קיצור תולדות האנושות (ערבית)

10010916

קיצור תולדות האנושות מהד' מעודכנת

10140744

קיצור תולדות היהדות

12292205

קליע מהעבר

14970221

קנאת סופרות

10140642

קערת החמלה

10140758

קפה שחור ברכבת אקספרס

10140673

קפוארה אומנות המפגש

11620289

קרוב אליך

15500295

קרועה כבולים 1

11251251

קרן שמש מאוחרת

17480015

קרתגו

15500296

קשורה כבולים 2

12010011

רבות הדרכים

11140812

רגישות היא העוצמה החדשה

13760005

רגע / ויסלבה שימבורסקה

10074307

רובים חיידקים ופלדה

13620502

רודף העפיפונים

10140702

רוח הרפאים שלי

14561777

רולטה רוסית

11415487

רומן קיץ

11580010

רומן רוסי

10073547

רופאים /אריך סגל

11620201

רות מניכור למלוכה

10140644

ריקוד הדבורה

11620278

רעיונות משני חיים

11374632

רפובליקת כאילו

11562705

רצח באוריינט אקספרס

11562883

רצח במעון הכומר 1 מיס מארפל 1

10074300

רצח לפי הספר

11562689

רצח רוג'ר אקרויד

10140609

רק אל תדברו איתי על דיאטות

10140612

רק דברים טובים

11374551

רק החולמים מגשימים

10011111

רק חיבוק

10140736

רקדן הרפאים

11374642

רשימות על אמנות החיים

10200198

רשימת המוזמנים

10073953

שבועת אמונים

10073924

שבילי המיינדפולנס

11415036

שבע האחיות 1 סיפורה של מאיה

11415322

שבע האחיות 2 אחות הסערה

11415364

שבע האחיות 3 אחות הצללים

11415410

שבע האחיות 4 אחות הפנינים

11415450

שבע האחיות 5 אחות הירח

11415492

שבע האחיות 6 אחות השמש

10140606

שבעים שנות אישה 70

11170286

שבעת העקרונות לנישואים מאושרים

10140019

שהיד

10140707

שואה שקטה                                            שואה

10074297

שום דבר אינו שחור

10033327

שומר אמונים

10033328

שומרי הערים

11251360

שטר חוב

11620179

שיג ושיח א בראשית שמות

11620191

שיג ושיח ב ויקרא במדבר דברים

10140695

שיחות עם המלאך דניאל

10200021

שילה לוין מתה והיא חיה בניו יורק

11415514

שיעורים בקסם אישי

11415471

שיעורים בתעופה

10140661

שירים בין העונות

10140154

שירים מזכירים לי פנים

10140667

שירים ענת אורפז

11415441

שירת מיכל

11374433

שירת סרטני הנהר

10074009

שישה עשר סוסים

10200040

שישים שניות 60

11415288

שלוש השאלות / דון מיגל רואיס וברברה אמריס

12010177

שלוש מאות ושישים ימים

10033237

שלוש מאות שישים וחמישה ימים של פלא    365 ימים של פלא

11140223

שלוש מאות שישים ושש דלתות ללב

15350024

שלוש שניות 1

15350061

שלוש שניות 2 שלוש דקות

15350070

שלוש שניות 3 שלוש שעות

15350078

שלוש שניות 4 שלושה ימים

10074028

שלטון האושר  איך מדע האושר שולט בחיינו

10200061

שלי מהבטן

10010966

שלך באי רציונליות

11373560

שמחת תורה / יורם טהרלב

13621369

שמי הוא סלמה

10140679

שני קפה קטן

13730046

שניים עשר כללים לחיים      12 כללים לחיים

10140784

שניים\ירח גלטר

11374589

שנים עשר המופלאים  12 המופלאים

11562905

שנת המנוחה והמרגוע שלי

13372399

שנת המתנות

10074294

שעת השקרנים

10140610

שפתון שירים לבלשן החובב

11415437

שקד

11251309

שקרים ערמומיים 1 חלק א

11251310

שקרים ערמומיים 2 חלק ב

10033308

שקרים שקטים

13580079

שרב ראשון

11580314

שתיים דובים

10200122

תא לחץ

17270030

תגיד שאתה מצטער

10140770

תוגת פלטיאל

13621143

תודעה חוזרת הביתה

10011103

תולדות האנושות היסטוריה מאוירת        קומיקס

10140684

תום עידן העבודה

10140716

תורת המשא ומתן חלק א'

10140719

תורת המשא ומתן חלק ב'

10140728

תורת המשא ומתן חלק ג'

10200009

תזכירי לי מי את

11415490

תיבת הזיכרונות

10140765

תיק בניין

10140670

תככי הארמון עלילות מגילת אסתר

11562921

תמאם מכחול המנוחה

10140500

תמונות מרפאות קלפי הטארוט ככלי טיפולי

10140677

תנועה לשקט במעגלי החיים

13730134

תעלומת הקפיטליזם

10200078

תעשו לי טובה

11521944

תקוות גדולות

10033226

תקלה בקצה הגלקסיה

11562327

תרנגול כפרות מהד' חדשה

11374596

תשעה זרים מושלמים

10140593

תת מודע

13621377

תתאפסו על עצמכם

 

 

2.           רשימת ספרי ילדים ונוער:

מק"ט

שם

10072912

אבא עושה בושות מהד' גדולה

15820232

אבא עושה קוקיות

11170384

אבא שלי ואני דפים עבים

14561420

אגדות גרים היפות ביותר

10073960

אגדות לילדות נחושות

10074018

אדום לבן וכחול מלכותי

11374492

אדומים מול כחולים

10033198

אוגי ואני

11373940

אווטאר ההבטחה 1 כשף האוויר האחרון קומיקס

11374015

אווטאר ההבטחה 2  כשף האוויר האחרון קומיקס

11374109

אווטאר ההבטחה 3 כשף האוויר האחרון קומיקס

11374189

אווטאר החיפוש 1 כשף האוויר האחרון קומיקס

11374255

אווטאר החיפוש 2 כשף האוויר האחרון קומיקס

11374333

אווטאר החיפוש 3 כשף האוויר האחרון קומיקס

11374403

אווטאר הקרע 1 כשף האויר האחרון קומיקס

11374473

אווטאר הקרע 2 כשף האויר האחרון קומיקס

11374523

אווטאר הקרע 3 כשף האוויר האחרון קומיקס

11374566

אווטאר צל וערפל 1 כשף האוויר האחרון

11374633

אווטאר צל וערפל 2 כשף האוויר האחרון

11415498

אוון הנסן היקר

10073419

אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו מהד' חגיגית

15500231

אוטו גלידה דפים עבים

11521946

אוי רפי

10200098

אומי והגן הקסום

14561580

אוצר ספורי הדינוזאורים הראשון שלי

10140683

אוצר של חברות

11413950

אור ומור עולים לכתה א'

10032516

אותיות במיץ שטויות

11411609

אותיות מצחיקות בן דור דתיה

11981291

אח חדש בבית דפים עבים

11374513

אח מפח      קומיקס

11374506

אחד מאיתנו הבא בתור

11374314

אחד מאיתנו משקר

11374616

אחד מאיתנו משקר כריכת הסרט ***

10200204

אחד פה לא כמו כולם דפים עבים

10790019

אחות חדשה בבית

11373991

אחיות /ריינה טלגמאייר קומיקס

11522802

איה פלוטו-דפים עבים

14370014

איזדורה מון 1 הולכת לבית ספר

14370050

איזדורה מון 10 על הבמה

14370056

איזדורה מון 11 בחוף הים

14370059

איזדורה מון 12 הולכת לחתנה

14370068

איזדורה מון 13 פוגשת את פית השיניים

14370016

איזדורה מון 2 יוצאת לנפש

14370021

איזדורה מון 3 חוגגת יום הולדת

14370027

איזדורה מון 4  הולכת למופע בלט

14370030

איזדורה מון 5 מסתבכת בצרה

14370033

איזדורה מון 6 יוצאת לטיול עם הכתה

14370037

איזדורה מון 7 מגלה את קסמי החרף

14370040

איזדורה מון 8 מבקרת בלונה פארק

14370046

איזדורה מון 9 ישנה אצל חברה

10072997

אייבי ובין 1

10073527

אייבי ובין 10 פותרות תעלומה

10073726

אייבי ובין 11 משפחה גדולה ומאשרת

10074001

אייבי ובין 12 יורדות לעומק העניין

10073077

אייבי ובין 2 ורוח הרפאים

10073101

אייבי ובין 3 שוברות שיאים

10073129

אייבי ובין 4 מטפלות בשמרטפית

10073176

אייבי ובין 5 מחפשות צרות

10073227

אייבי ובין 6 מכרחות לרקד

10073281

אייבי ובין 7 למי יש רעיון

10073433

אייבי ובין 8 מדוחות מהשטח

10073478

אייבי ובין 9 קובעות את הכללים

10032981

איילת מטיילת מהד' חדשה

10200192

איך אריה שואג דפים עבים

14561431

איך באים תינוקות לעולם ? ספר לשוניות

14370048

איך הגעתי עד כאן?

13371754

איך חושבים מחשבים

10200176

איך לחבק דוב דפים עבים

11374512

איך לצייר מנגה

11374567

איך משתפים חיוך

11562639

אילו הייתי אריה דפים עבים

10033144

אילת מטילת דפים עבים

10072435

אין אריות כאלה דפים עבים

11413163

איפה גברת זרת+בובות אצבעות

13621266

איפה גברת חפושית

13621298

איפה גברת מכונית

12292367

איפה החד קרן ? הרפתקה מסעירה

14561486

איפה החד קרן עכשו

12292384

איפה הכלבלב?

14561318

איפה חד הקרן ?

13621297

איפה מר אפרוח

13621265

איפה מר אריה

13621264

איפה מר ברוז

13621263

איפה מר כלב

10200236

איפה פרגוס?

11374075

איש הכלב 1 קומיקס

11374220

איש הכלב 2 לא מרסן קומיקס

11374320

איש הכלב 3 חתול כפול קומיקס

11374456

איש הכלב 4 וסופר גור קומיקס

11374515

איש הכלב 5 וראש פשפש קומיקס

11374661

איש הכלב 6 קול כלבים

10200140

איתך הכל שמח דפים עבים

11561624

איתמר וכובע הקסמים השחור

11561097

איתמר מטייל על הקירות

11561233

איתמר מכתב

11561232

איתמר פוגש ארנב

11720002

אל עצמי-סיפורו של נער עזוב

10074296

אלבי  סיפורי אבירים מהדורה חדשה ומנוקדת

11373891

אלברט אינשטין ממציאים ומגלים

11415512

אלו הייתי

11980823

אליעזר והגזר דפים עבים

11980586

אליעזר והגזר מהדורת הזהב

10074309

אם אלה אנחנו

10073863

אם היית

10071185

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים

11170383

אמא שלי ואני דפים עבים

15820213

אמת או חובה / לימור טלמור

15820228

אמת או חובה 2 סיבוב פרסה

10072822

אן מאבונלי מהד' חדשה

10074310

אן מבית עצי הצפצפה האסופית 4

10073388

אן מהעמק הירוק מהד' חדשה

10072821

אן שרלי מהד' חדשה

12840032

אנה טיכו הישראליות סדרה היסטורית נשית

11562914

אנה קדברה 1 מועדון הירח המלא

11562940

אנה קדברה 2 בעיה עם כנפים

10200045

אני אהב אותך תמיד דפים עבים

14561772

אני אוהב אותך כי

10200227

אני אוהב את אבא שלי דפים עבים

11670101

אני אתגבר מהד' חדשה

15350081

אני ג'אז

10200234

אני ואחותי

11194731

אני וכל מיני חיות דפים עבים

10140566

אני חושב לעצמי

10310112

אני כבר יודע להשחיל שרוכים

12840090

אני כועס קשת הרגשות שלי

12840091

אני לא מצליח להרדם קשת הרגשות שלי

12840101

אני מאהב קשת הרגשות שלי

10140526

אני מיוחד מאוד

12840089

אני מפחד קשת הרגשות שלי

12840087

אני מקנא קשת הרגשות שלי

12840088

אני משתגע קשת הרגשות שלי

14561766

אני תמיד לצדך

11374604

אנימורפס 1 הפלישה    קומיקס

14560675

אנצ' החיות הראשונות שלי

14560674

אנצ' המלים הראשונות שלי

14560956

אנציקלופדית הצבעים הראשונה שלי דפים עבים

14561056

אנציקלופדית כלי הרכב הראשונה שלי דפים עבים

10140527

אפשר אחרת /מטי קרסו

11170394

אצלי זה ככה!

11415270

ארו שאה 1 וסופו של הזמן

11415341

ארו שאה 2 ושיר המוות

11415440

ארו שאה 3 ועץ המשאלות

11415493

ארו שאה 4 ועיר הזהב

10140547

ארטו הכלב והצל

11981108

אריה גבור ועכבר בן חור דפים עבים

11980960

אריה גבור ועכבר בן חור מהדו' מחודשת

11372358

אריה הספריה

13621215

אריה מצחצח שנים ספר משחק עם מראה

11170381

ארנבון הקסם של אורי

14370064

ארני ודובית 1 ההרגלים המוזרים של ארני

10140571

ארץ הילדים

10073147

ארץ יצורי הפרא מהד' מיוחדת

10790043

בבטן של אמא

10140582

בגדים שחיות אוהבות / העונות של מר טבע

11415518

בדיחון בית הספר

11415519

בדיחון הפילים

10200170

בוא אלי פרפר נחמד

11192806

בוא אלי פרפר נחמד-דפים עבים

10072437

בובי בוא בובי לך דפים עבים

14561456

בחוה סדרת חוקרים קטנים

14561746

ביי ביי חתול אני ילד גדול

14561745

ביי ביי חתול אני ילדה גדולה

10200032

בייבי יוגה דפים עבים

11193269

בייגלה דפים עבים

10200182

ביל בול 1 קומיקס

10200207

ביל בול 2 עוד יותר מבולבל קומיקס

10072849

בית החלומות של אן מהדורה חדשה

11193845

בית הספר לטוב ולרע 1

11194323

בית הספר לטוב ולרע 2 עולם ללא נסיכים

11194537

בית הספר לטוב ולרע 3 הבאושר לעד האחרון

11194615

בית הספר לטוב ולרע 4 המסע אל התהילה

11194680

בית הספר לטוב ולרע 5 כדור הבדולח של הזמן

11194724

בית הספר לטוב ולרע 6 המלך האמיתי היחיד

11374620

בית ענק

11374457

בלדה לנחשים וציפורי שיר משחקי הרעב

10200129

בלוט הזהב

10200163

בלוט הזהב דפים עבים

10073891

בלשי הביוב 1 קומיקס

10073957

בלשי הביוב 2 פומפה של סיפור קומיקס

10074024

בלשי הביוב 3 נחושי נחשים

13621294

בנות יכולות הכל בנים יכולים הכל

14561231

בנצי והמפלצת

14561581

בנצי וספור בן

14561010

בנצי חוזר

12840098

בנקסי האיש שצייר על קירות ולא הצטער

12292360

בעלי החיים

10090299

בראש של יהונתן

11192817

ברכבת יושבת ארנבת-דפים עבים

10072128

ברלה ברלה צא החוצה-דפים עבים

10033330

בת המעמקים

10200101

בת ים במיוחד בשבילך

11411701

ג'ורג' הסקרן

11415496

ג'ורג' הסקרן מעיף עפיפון

11374539

ג'יימי ומאיה

10200203

ג'ים הרעב

12840030

גולדה מאיר הישראליות סדרה היסטורית נשית

14561461

גוף האדם ספר התשובות הגדול

13621352

גור בא לגור מציק ומצחיק 4

10073959

גור זאב חוזר הביתה

10073984

גור זאב חוזר הביתה דפים עבים

10033283

גורלו של אפולו  4 קברו של הרודן

10033305

גורלו של אפולו  5 המגדל של נירון

10033152

גורלו של אפולו 1 האורקל הנסתר

10033187

גורלו של אפולו 2 הנבואה האפלה

10033227

גורלו של אפולו 3 המבוך הבוער

10033324

גיבורי האולימפוס 1 הגיבור האבוד מהדורה חדשה

13621329

גילי אבד את הדובון שלו דפים עבים

10140748

גילי והאריה הקסום ויליאם

13621330

גילי יושב על הסיר דפים עבים

13621328

גילי פוחד מהחושך דפים עבים

13621331

גילי רוצה את המוצץ דפים עבים

11340172

גלגלים דפים עבים

14561730

גלו יותר מ80 חוקרים והרפתקנים מופלאים ששינו את העולם

10073291

גמות החן של זהר מהדורה חגיגית

10200123

גרטה סיפורה של הילדה שרצתה להציל את כדור הארץ

10200159

גרסיה וקולט יוצאים לחקור

10074303

דאגנוזאור

10200240

דב ועכברון, החברים הכי טובים דפים עבים

14561296

דבי לומד לספר ספר בבת אצבע

11415274

דברי ימי רוזווד 2 נסיכה בתפקיד

11411797

דגדוגים דפים עבים שירי משחק ראשונים

13621373

דובי בוא אופים פיצה

13621371

דובי בוא אתר בניה

13621374

דובי בוא לגן חיות

13621372

דובי בוא משחקים כדורגל

13621216

דובי יושב על הסיר

10200213

דובים על מושבים דפים עבים

12540015

דוד בן גוריון ענק המחשבה והמעשה

11190091

דודי שמחה

10200052

דינוזאור יקר

11170376

דינוזאורים חוקרים קטנים

14561460

דינוזאורים סדרת חוקרים קטנים

14561463

דינוזאורים ספר התשובות הגדול

11520122

דירה להשכיר ועוד סיפורים

11193271

דמעות ורדות דפים עבים

13621245

דניאל כועס ספר הרגשות שלי

11374172

דרמה קומיקס

10074020

דרקון התחתונים

11170373

דרקון יצורים קסומים

11374619

דרקון מחפש חבר

10200183

דרקונים אוהבים טאקו

10200003

האביב הראשון של גור דפים עבים

11562927

האו אני כלב דפים עבים

10072729

האו עד עשר דפים עבים

11561098

האח החדש של איתמר

10072776

האי ברחוב הציפורים מהד' חדשה    שואה

14561743

האם אתם רוצים להציל את כוכב הלכת שלנו?

14561742

האם אתם רוצים לנסוע בזמן?

10200155

האם הם מפליצים? מדריך לילדים לנפיחות בעלי חיים

11415516

האנטומיה של קיי

12292398

האנציקלופדיה לילדים סקרנים

10200005

האנק צ'יפסר 1 גונב את ההצגה

10200008

האנק צ'יפסר 2 ותעלולי הכלב הארוך

10200016

האנק צ'יפסר 3  והצפרדע המשגע

10200024

האנק צ'יפסר 4 עושה קסמים

10200047

האנק צ'יפסר 5 לא שותים קציצות דרך קש

10200080

האנק צ'יפסר 6 זהירות סלט תפוחי אדמה מעופף

10200119

האנק צ'יפסר 7 והרובוט המשתולל

10073943

האסופית אן מהחווה הירוקה רומן גרפי קומיקס

12050028

האסופית מהד' חדשה

11191802

האריה שאהב תות

11193622

האריה שאהב תות דפים עבים

10073658

האריה שבפנים

10073802

האריה שבפנים דפים עבים

10073579

האריה שלי דפים עבים

13621205

הארנב החושך וקופסת העוגיות

10200046

הארנב הקשיב

10200063

הארנב הקשיב דפים עבים

14561773

האשר הוא

10140634

הבבה שהצילה אותי

13620937

הבגדים של לולו

11562440

הביצה שהתחפשה דפים עבים

14561758

הבית נמצא בלבי

11520138

הבית של יעל

11521760

הבית של יעל דפים עבים

11560127

הבכור לבית אב"י

14560702

הבלרינה הקטנה כולל תליון מזל

14561392

הגוף המדהים שלנו סדרת חוקרים קטנים

11170375

הגוף שלי חוקרים קטנים

14561767

הגמל

10140439

הגמל ששנא את הדבשת /הפיל והקרנף שרצו לשנות את האף

12292177

הדב הכי טוב בעולם

11411348

הדבון לאלא -דפים עבים

10073592

הדג שלא רצה להיות דג דפים עבים

10200224

הדובי הגדול שלי דפים עבים

11560849

הדודה מיכל

11560135

הדודה שלי מרחוב הנביאים

10200066

הדינוזאור הבישן דפים עבים

11521882

הדס המהנדסת בונה שטותיקופטר

10140613

הדרקונים של אילאיל

11521911

ההמצאה המדהימה 2  המשקפים

11521939

ההמצאה המדהימה 3 האזנית

11521890

ההמצאה המדהימה של אבא

11170370

הולכים לי... / בעצמי

14561774

הולכים על ירוק

11520987

הזחל הרעב

11522166

הזחל הרעב-דפים עבים

11324047

החבר הכי טוב שלי \רינת פרימו

10200105

החברים הראשונים של הירח

10200087

החיבוק דפים עבים

10200069

החלומות של לילי 1 לילי פוגשת חבר דמיוני

10200085

החלומות של לילי 2 לילי ועולם הדמיון המופלא

14561393

החלל החיצון סדרת חוקרים קטנים

10140553

החתול שלמה רוצה לאכול

11562499

הטרקטור בארגז החול דפים עבים

14370039

היאסטוריה

10073981

היומנים של אלה מחברת 1 נראה אם תעזו

10074005

היומנים של אלה מחברת 2 בלט עם סלטה לאחור

10074305

היומנים של אלה מחברת 3 אני אוהבת חיות מחמד

10200187

היידי והסוד הגדול  היידי 1

10200249

היידי ותחרות העוגיות היידי 3

10200205

היידי מטילה כישוף היידי 2

11170357

הילד שגידל דרקונים 1

11170362

הילד שחי עם דרקונים 2  הילד שגידל דרקונים 2

11251358

הילדה עם המדליות

11374326

הילדה שנסתה

11374528

הילדה שרצתה

10140660

הילי חולמת בצבעים

10140350

הילי מחפשת את השקט

10140523

הילי מקשיבה לרגשות כולל תקליטור

10200230

הים ראה

14561759

הירח      מערכת השמש שלנו

10010833

הכבש הששה עשר מהד' מאוירת

10200017

הכי הכי יותם

10200241

הכיתה הכי גרועה בעולם 1

11561470

הכנה נחמה

13621388

הלהקה שלי

11340013

הלו הלו אבא

11340148

הלו הלו אבא דפים עבים

10200180

הלוואי שיהיו לך דפים עבים

13621382

הלילה ירד והרוח נשבה

12840044

הלנה כגן הישראליות סדרה היסטורית נשית

11981243

המדריך לבנות בגיל ההתבגרות

11981244

המדריך לבנים בגיל ההתבגרות

11370006

המדריך לרצח לילדות טובות

10140778

המוצץ והפלפלת

10033050

המורה דרורה לא מפלצת

11980220

המטריה הגדולה של אבא דפים עבים

11415466

המלך המרושע 2 בני הערפל 2

13372177

המלך מתיא הראשון

11415507

המלכה העליונה 3 בני הערפל 3

10010996

המסע הגדול של כספיון דפים עבים

10140590

המסע שלי עם נקדימון דינוזאורוס

14561537

המעשיות היפות ביותר

11562500

המפוזר מכפר אז"ר דפים עבים

10200022

המפלצת הקטנה

11170396

המקום שבו הים נושק לשמים

13290057

המתנה המשלמת

11415423

הנסיך האכזר בני הערפל 1

10074013

הנסיך הדרקון 1 ירח

11561786

הנסיך הקטן  - לבן

12292393

הנסיך הקטן מהדורה מאוירת

14561053

הנסיך הקטן תרגום רויטל שלם

10033315

הנסיכה אביגיל ובית החרשת לרגשות

11373815

הנסיכה בשחר 1

11374071

הנסיכה בשחר 2 ומסבת הנסיכות המשלמת

11374248

הנסיכה בשחר 3 ושבט הארנבים הרעבים

11374334

הנסיכה בשחר 4 יוצאת לחפשה

11374483

הנסיכה בשחר 5 ומפגש הגברות

11374573

הנסיכה בשחר 6 ויריד המדעים המלכותי

14560630

הנסיכה המשלמת

13620938

הנעלים של לולו

10073729

הנער המכשף 1

10073840

הנער המכשף 2 המכשפה הסודית

10074000

הנער המכשף 3 כתר אמצע החורף

12840048

הנרייטה סאלד הישראליות סדרה היסטורית נשית

11670074

הנשיקה שהלכה לאבוד

11374625

הסיפור שאינו נגמר כריכה רכה

13620881

הסיר של לולו

10200014

הסירה של צ'רלי

10140759

הספור של המשפחה שלי

10073982

הספור של נל הפיראטית

14561513

הספר הראשון שלי ספורי חיות

14561504

הספר הראשון שלי ספורים לפני השנה

10200186

הספר שהלך לאיבוד

10070421

הספר שלי על עצמי

10200215

העוגה המושלמת ליום ההולדת

10200193

העולם המדהים של הדינוזאורים

11413341

העולם שלי אטלס ראשון לילדים

11374006

הענק הכי גנדרן בעולם דפים עבים

11412457

העץ הנדיב

10310125

העצלן הישנוני שלי + בובה  ספור של חבוק

10010981

הפיל שרצה להיות הכי דפים עבים

11374582

הפילון המנגן

10072129

הצב של אורן-דפים עבים

14560631

הצמיד האבוד של בת-הים

12292400

הקול שלה

10072524

הקטר הכחל שיכול-גדול מאויר

11562595

הקטר שרצה לנסע לרומא

10072959

הקמע 1 שומרת האבן קומיקס

10073041

הקמע 2 קללת שומרת האבן קומיקס

10073099

הקמע 3 מחפשי העננים קומיקס

10073179

הקמע 4 המועצה האחרונה קומיקס

10073266

הקמע 5 נסיך האלפים קומיקס

10073371

הקמע 6 הבריחה מלוסיין קומיקס

10073503

הקמע 7 אור האש קומיקס

10073730

הקמע 8 סופרנובה קומיקס

12840095

הקפודה ברכותינו מחכה לגשם

12840077

הרב קוק  הישראלים סדרת אישים היסטורית

10032652

הרפתקאות דוד אריה 1 בערבות רומניה         1

10032772

הרפתקאות דוד אריה 2 בג'ונגל הסיבירי

10032821

הרפתקאות דוד אריה 3 במדבר השויצרי

10032894

הרפתקאות דוד אריה 4 בקטב המערבי

10032940

הרפתקאות דוד אריה 5 ביערות הסהרה

10033056

הרפתקאות דוד אריה 6 באוקינוס הטיבטי

11411340

הרפתקאותיו החדשות של ג'ורג' הסקרן

11414972

הרפתקאותיו של טום סויר

14370061

הרפתקאותיו של טינטין הטיסה לירח

14561760

השמים      מערכת השמש שלנו

14561761

השמש      מערכת השמש שלנו

11562870

השן שהתנדנד לה הילד

11373196

השרביט והחרב 1 אשתפת דרקון הלהט

11374151

השרביט והחרב 10 צפאן איש הנחש

11374216

השרביט והחרב 11 ארסיניו מלך העכבישים

11374312

השרביט והחרב 12 רעמתן האריה בעל שלשת הראשים

11374366

השרביט והחרב 13 שורגון המינוטאור

11374452

השרביט והחרב 14 טרפן הסוס המכנף

11374487

השרביט והחרב 15 הידרון תפלץ המעמקים

11374547

השרביט והחרב 16 קרברה כלבת הציד הגורגונית

11374594

השרביט והחרב 17 שנהב הממותה האמיתנית

11373197

השרביט והחרב 2 אלגחון נחש הים

11373491

השרביט והחרב 3 עוגרם ענק ההרים

11373513

השרביט והחרב 4 פרסון איש הסוס

11373665

השרביט והחרב 5 ארקטין מפלצת השלג

11373743

השרביט והחרב 6 גחלת צפור האש

11373886

השרביט והחרב 7 על זרותון הדיונון המפלצתי

11374020

השרביט והחרב 8 טפר הקוף הענקי

11374083

השרביט והחרב 9 לוטה קוסמת האבן

11415429

התחלה חדשה עם ג'ורג' הסקרן

10200196

התחתונים המפחידים שלי

11415520

וגה ג'יין וסודות הכישוף

10073021

והילד הזה הוא אני אוסף ראשון

11194000

ויהי ערב-דפים עבים

12840066

וינסנט ואן גוך דיוקן של אמן

11562495

וניל על המצח ותות על האף

12840039

ז'קלין כהנוב הישראליות סדרה היסטורית נשית

10200093

זה לא הקן שלך

11372991

זוג

11373954

זוג והרופאים המעופפים

13620880

זוהי לולו

12292395

זמן לסיפור חדש

14370024

חבר שאין כמוהו

10073564

חברות 1 סוגרים חשבון

10073797

חברות 2 החיים שבחרתי

10074007

חברות 3 הביתה

12292381

חברים

11194694

חברים בכל מיני צבעים מהדורה חדשה

10073704

חגיגה באמבטיה דפים עבים

10200060

חד קרן במיוחד בשבילך

12292383

חד קרן וחברים מחפשים ונהנים

10310124

חדקרן הקסומה שלי + בובה  ספור של חבוק

11170264

חוטם כלב כמעט מושלם 1

11170297

חוטם כלב כמעט מושלם 2 אזן קשבת לכל בעיה

11170378

חוטם כלב כמעט מושלם 3 חיי הפרא של אמיץ על

10200225

חולד מחפש חבר

10074016

חטפן הספרים דפים עבים

11562392

חיבוק

14560924

חידות בגן החיות

14561466

חידות על כוכבים בחלל

11373601

חיוך / ריינה טלגמאייר קומיקס

10310108

חיות הבר פגישות עם חברים

14561147

חיות וצבעים ספרון בבת אצבע דפים עבים

14561293

חיות ספר החפוש הראשון שלי

14561462

חיות ספר התשובות הגדול

10200096

חיים על מאדים

14561747

חלומות בחוה

12840042

חנה סנש הישראליות סדרה היסטורית נשית

10033093

חנן הגנן דפים עבים

11411336

חרוזים טעימימים -דפים עבים

10072127

חתול גדול חתול קטן-דפים עבים

10070155

חתול תעלול

10070156

חתול תעלול חוזר

11170393

חתלתול ושומר הלילה

11251122

טביעת האצבע של איל

10140785

טיבר המתנה שאכלה את כל המתנות

14561297

טיול הצבעים של דבי ספר בבת אצבע

10200006

טיול על מטאטא

10073580

טמבלולים דפים עבים

14370006

טפיטי 1 והמסע לקצה העולם

14370063

טפיטי 10 ובלשי הסואנה

14370009

טפיטי 2 ופינזל המעופף

14370011

טפיטי 3 והתינוק הענקי

14370015

טפיטי 4 ואוצר הזהב של הסבא רבא רב רב רבא

14370026

טפיטי 5 והגבור המפתיע

14370031

טפיטי 6 וחבורת הקופים

14370036

טפיטי 7 וזללני הדבש

14370047

טפיטי 8 והקרנף המשתולל

14370055

טפיטי 9 והרפתקת יום ההולדת

14370013

טפיטי היום אני אתה

11373850

טרופותי דפים עבים

11371878

טרופותי הבת

11374402

טרופותי הבת דפים עבים

11373641

טרופותי מהד' חדשה

11373883

טרמפ על מטאטא דפים עבים

12840092

יאיוי קוסמה

10200002

יוגה לפני השינה

11194703

יוז'יק וקפוד

11170371

יום בחוה דפים עבים

11374321

יומנו של חבר מושלם 1 החיים על פי ראולי ג'פרסון

11374472

יומנו של חבר מושלם 2 הרפתקה של חבר מושלם

11374537

יומנו של חבר מושלם 3  סיפורי אימה של חבר מושלם

11372386

יומנו של חנון

11373866

יומנו של חנון 10 קולות מהעבר

11373925

יומנו של חנון 11 הכול או כלום

11374097

יומנו של חנון 12 יציאת חירום

11374247

יומנו של חנון 13 המלחמה הקרה

11374391

יומנו של חנון 14 בית ההריסות

11374486

יומנו של חנון 15 במים עמוקים

11374592

יומנו של חנון 16 קליעה גורלית

11372544

יומנו של חנון 2 רודריק שולט!

11372660

יומנו של חנון 3 הקש האחרון

11372809

יומנו של חנון 4 קיץ קטלני

11373026

יומנו של חנון 5 עובדות החיים

11373236

יומנו של חנון 6 מכת קור

11373390

יומנו של חנון 7 הצלע השלישית

11373585

יומנו של חנון 8 משחקי מזל

11373752

יומנו של חנון 9 חופשה על גלגלים

11373143

יומנו של חנון מהדורה מנוקדת

11374190

יומנו של חנון סרט  הפרק הבא

11373319

יומנו של חנון עשה זאת בעצמך מהד' חדשה

11980839

יומני החנונית 1 סיפורים מהחיים הלא ממש מדהימים

11981231

יומני החנונית 10 סיפורים מהחיים של דוגיסיטר לא ממש מושלמת

11981258

יומני החנונית 11 סיפורים מהחיים של חברע לא ממש חברותית

11981270

יומני החנונית 12 סיפורים מהחיים על אסון קראש לא ממש סודי

11981290

יומני החנונית 13 סיפורים מהחיים על יום הולדת לא ממש שמח

11980884

יומני החנונית 2 סיפורים מהחיים של ילדת מסיבות

11980947

יומני החנונית 3 סיפורים מהחיים של כוכבת רוק

11980984

יומני החנונית 4 סיפורים של נסיכת קרח לא ממש מלכותית

11981047

יומני החנונית 5 סיפורים מהחיים של גברת הכול יודעת לא ממש חכמה

11981086

יומני החנונית 6 סיפורים מהחיים של שוברת לבבות לא ממש שמחה

11981146

יומני החנונית 7 סיפורים מהחיים של כוכבת טלוויזיה לא כל כך זוהרת

11981175

יומני החנונית 8 סיפורים מהחיים עם סוף לא ממש מהאגדות

11981205

יומני החנונית 9 סיפורים מהחיים של דרמה קווין לא ממש חנונית

11981128

יומני החנונית אומייגאד זה בדיוק היומן שרציתי

11981022

יומני החנונית סיפורו של יומן

10200038

יותר מדי גזרים

10200075

יותר מדי גזרים דפים עבים

10200091

ילד נינגה 1 מחנון לנינגה

10200104

ילד נינגה 2 הנינגה המעופף

10200120

ילד נינגה 3 חילופי נינג'ה

10200158

ילד נינגה 4 הנינגה המדהים

10200175

ילד נינגה 5 פעמים נינג'ה

10200194

ילד נינגה 6 נינג'ה בענק

10200214

ילד נינגה 7 צעצועי נינג'ה

10200254

ילד נינגה 8 כלבי הנינג'ה

11980812

ילד קטן הלך לגן דפים עבים

13470001

ילדי בית העץ 1 מבצע חרשה

11374014

ילדי בית העץ 2 לשחרר את כפיר

11374169

ילדי בית העץ 3 ילד לא רגיל

11374336

ילדי בית העץ 4 אבירי השלחן הירק

11374525

ילדי בית העץ 5 הסוד של סבא אפרים

11415275

ימים עליזים עם ג'ורג' הסקרן

11411805

ירמיאו החתול

11374660

יש לי פיפי מיכל דליות לילדים

12291243

יש לי שאלה לענין !

13621367

יש נסיכות עם משקפיים

10200137

יש קיר באמצע הספר

11374484

כאב בטן / ריינה טלגמאייר קומיקס

14561762

כדור הארץ      מערכת השמש שלנו

13370441

כדוריקוד

11522805

כובע קסמים

10140614

כוח אמא

11981288

כוכב

10140774

כוכב לעוגה

14561763

כוכבים גאים

13260004

כולם עושים קקי

14561752

כיף להיות קטנים משפחות החוה

14561753

כיף להיות קטנים משפחות המחמד

12292386

כיף ללמד מילים

12292387

כיף ללמד צבעים

11374572

ככה באתי לעולם

11562805

ככה זה כשאוהבים

10140517

כל המשפחה ביחד

10200174

כלב טוב דפים עבים

10200012

כלם ראו חתול

10010962

כספיון בסכנה דפים עבים

10010920

כספיון הדג הקטן דפים עבים

11373588

כראמל 1

11373980

כראמל 2 הנקמה

11374171

כראמל 3 נער החידות

11374390

כראמל 4 האוצר הצהוב

11374489

כראמל 5 היהלום האבוד

11374597

כראמל 6 תעלומה כפולה

11374662

כראמל הקומיקס 1

11374481

כראמל ואני  ספר אישי

10200162

כשבילי היה כלב

10074031

כשהעולם התהפך

10033204

כשסבא אליהו 1 היה קטן

10033270

כשסבא אליהו 2 היה קטן מבול של צרות

11521948

לא רוצה לקום היום

10200079

לא רוצה תלתלים

10070159

לא רעב ולא אוהב

11374240

לא רעים בכלל 1 קומיקס

11374241

לא רעים בכלל 2 מבצע תרנגלת קומיקס

11374432

לא רעים בכלל 3 נקמתו של כדור הפרוה קומיקס

11374630

לא רעים בכלל 4 מתקפת הזתלתולים

13621364

לא! אמר הארנב

11170395

לאן נעלם בילי?

10140665

לאן נעלם מיכאל?

11192805

לבד על המרבד-דפים עבים

10140781

להיות ממש עצמך

13621071

לולו אוכלת ארוחת צהרים

13621154

לולו בגן החיות

13621036

לולו והתינוק הצוחן

11980354

לולי שבלולי יוצא לטיל-דפים עבים

14561764

לחיות בריאים

11194447

ליבי 1 או מה קרה לאיש עם הכלב

11194579

ליבי 2 או מה קרה בחוף הים של תל אביב

11194671

ליבי 3 או מה קרה ביום הכי מעצבן בשנה

11411741

לילה טוב ירח -דפים עבים

10074025

לילה טוב קטר כחל

11562938

לילי הבישנית

11170259

לכל הבנים שאהבתי פעם 1

11562922

לכל קמט יש ספור

14561737

למדו על יותר מ-100 האמנים הגדולים סופרים ומוזיקאים ששינו את העולם

10200033

למה לחתולים יש זנב ? דפים עבים

10200126

למה? / לורה וקארו סיגר

10140586

למיכאלה כואבת הבטן

15500229

למלא את הדלי לילדים

10140773

למר קו נתפס הגב

11981281

לנשם כמו דב

11170328

לעולם ועד לארה ג'ין לכל הבנים שאהבתי פעם 3

13621381

לפעמים אני רותחת

10010838

לפעמים דפים עבים

10200114

לפעמים עצב מגיע בהפתעה

15350016

לציונה יש כנף אחת

11374516

לצפות בכוכבים

11371622

לקוף יש בעיה

11373545

לקוף יש בעיה דפים עבים

11374258

לשועל אין גרבים דפים עבים

12290853

מ 100 חיות ראשונות דפים עבים גדול

12290849

מ 100 מלים ראשונות דפים עבים גדול

14561162

מאה ואחד מעשיות על חיות

14561120

מאה ואחד ספורים מהחוה

12290851

מאה מכונות ראשונות  100 מכונות ראשונות

10074002

מאמני הדרקונים 1

10074019

מאמני הדרקונים 2 להציל את דרקונית השמש

14561428

מבט מקרוב המדע

14560963

מבט מקרוב על בתים של חיות דפים עבים

14560559

מבט מקרוב על גוף האדם - חלונות נפתחים

14560962

מבט מקרוב על גן החיות דפים עבים

14560870

מבט מקרוב על הגוף שלנו

14561218

מבט מקרוב על הגנה דפים עבים

14561223

מבט מקרוב על הדינוזאורים דפים עבים

14560803

מבט מקרוב על הדינוזאורים חלונות נפתחים

14560867

מבט מקרוב על החלל

14560560

מבט מקרוב על המדע - חלונות נפתחים

14560921

מבט מקרוב על הראש

14560802

מבט מקרוב על כיצד פועלים הדברים חלונות נפתחים

14561126

מבט מקרוב על לוח הכפל

14560920

מבט מקרוב על שאלות ותשובות

14561219

מבט מקרוב על שאלות ותשובות על גוף האדם

14561220

מבט מקרוב על שאלות ותשובות על הדינוזאורים

14561221

מבט מקרוב על שאלות ותשובות על החלל

14561127

מבט מקרוב על שאלות ותשובות על חיות

14561757

מבט פנימה חיות הבר

14561756

מבט פנימה חיות החוה

12292373

מברשת השנים הראשונה דפים עבים

10073814

מג גו בת ואיימי קומיקס

11670105

מגדל של קביות בניתי ספורי משחק דפים עבים

11670106

מגדל של קביות בניתי ספורים דפים עבים

11373670

מגיסטריום 1 מבחן הברזל

11373914

מגיסטריום 2 יד הנחושת

11374059

מגיסטריום 3 מפתח הארד

11374223

מגיסטריום 4 מסכת הכסף

11374344

מגיסטריום 5 מגדל הזהב

14561740

מדעים בכיף הנדסה

14561739

מדעים בכיף טכנולוגיה

14561738

מדעים בכיף מדע

14561741

מדעים בכיף מתמטיקה

14370035

מדריך לגבורות על 1 המשימה קומיקס

14370045

מדריך לגבורות על 2 המסכה האדומה קומיקס

14370058

מדריך לגבורות על 3 לבד קומיקס

14370067

מדריך לגבורות על 4

10140722

מה אוכלת אביגיל עם גמד אחד בן חיל

11415521

מה באמת?   קומיקס

14561425

מה השעה ? ספר לשוניות

10140601

מה עושים כש..?

12840080

מה שאנה יודעת

10033301

מומו מהד' חדשה

11374268

מועדון הבייביסיטריות 1 הרעיון של קריסטי קומיקס

11374468

מועדון הבייביסיטריות 1 כריכת הסדרה הרעיון של קריסטי

11374369

מועדון הבייביסיטריות 2 האמת של סטייסי קומיקס

11374655

מועדון הבייביסיטריות 2 כריכת הסדרה התעלומה של קלודיה

11374449

מועדון הבייביסיטריות 3 המבחן של מרי אן קומיקס

11374524

מועדון הבייביסיטריות 4 השיעור של קלודיה

10200164

מועדון החיות החמודות 1 איימי ותעלומת הגור הנעלם

11374588

מועדון הקומיקס של סופר גור

10200062

מופע הקסמים של ניבי הארנבת מה בכובע דפים עבים

14561751

מחבקים בכיף חיות הבר

14561749

מחבקים בכיף חיות החוה

14561750

מחבקים בכיף חיות היער

14561748

מחבקים בכיף חיות מחמד

11374629

מחנה הקיץ שלי

10030012

מחשבה ממתינה

10140412

מי אוהב אותך הכי בעולם ?

13621375

מי אמר שאי אפשר?

10140739

מי מצא את אוצר האותיות?

14370041

מי רוצה כוח- על ? ההתחלה

14370069

מי רוצה כוח על? 2 להציל את צלילה

11374646

מיילס מוראלס האדמה רועדת  ספיידרמן רומן גרפי

11374654

מיינקרפט התפוח המוזהב 5 הנבואה המסתורית קומיקס

10140591

מים זה משהו או כלום?

11415484

מימד מדוע

10200132

מיפי והכדור דפים עבים

11560367

מיץ פטל

11562439

מיץ פטל דפים עבים

13290058

מיקה 1 שנה בחיים , אהבה ראשונה , חברות הכי טובות

14370057

מיראבל 1 ותעלולי הקסם

14370062

מיראבל 2 יוצאת מהכללים

15820236

מישהו מקשיב לי?

13621386

מכונית הבנטלי הלבנה

11170374

מכשפה יצורים קסומים

10140626

מלות הקסם של מאיה

12291737

מלים ראשונות ספר משחק

11414553

מלכה אדומה 1

11414699

מלכה אדומה 2 חרב הזכוכית

11414931

מלכה אדומה 3 כלוב המלך

11415454

מלכה אדומה 4 סערת מלחמה 4

15500302

ממלכה עקומה 2 שישה עורבים 2

11415411

מנהרת הזמן 78 היהודים הנסתרים

11415453

מנהרת הזמן 79 הקומנדו היהודי יוצא לבגדד

11415509

מנהרת הזמן 80 מנהרות מצטלבות

10073382

מסעות 1 קופסאות המסתורין

14561146

מספרים בחוה ספרון בבת אצבע דפים עבים

10140662

מעיל הקסמים של יובל

11520294

מעשה בחמשה בלונים

11521610

מעשה בחמשה בלונים-דפים עבים

11981292

מעשה בכובע דפים עבים

11670033

מעשה בלולי ה...

11980815

מעשה בעגול שחפש חבר דפים עבים

12290618

מפתחות הקסם של דידי גדול

10200100

מצאנו זרעון דפים עבים

11981201

מצירים מצחיק עם הטוש המחיק

10140622

מצפן האושר של אור

10073862

מקס ואבירי הביניים 1

10074304

מקס ואבירי הביניים 2 מלחמת הגופידומים

11340178

מרים והים דפים עבים

12840047

מרים ילן שטקליס הישראליות סדרה היסטורית נשית

12291940

מרכיבים דינוזאורים בתלת ממד דפים עבים

12292305

מרכיבים חלליות בתלת מימד דפים עבים

12292306

מרכיבים טרקטורים בתלת מימד דפים עבים

12292115

מרכיבים מטוסים בתלת ממד

12292116

מרכיבים מכוניות מרוץ בתלת ממד

12292307

מרכיבים רכבות בתלת מימד דפים עבים

10200115

משאלה מיוחדת ליום ההולדת

10073401

משהו אחר/קייב קתרין

11413799

משחקי בלוש 1 תעלומת החטיפה המסתורית

11415349

משחקי בלוש 10 סכנה בקצב הנהר

11415383

משחקי בלוש 11 המסע אל העבר

11415426

משחקי בלוש 12 נקמתו של איש החידות

11415497

משחקי בלוש 13 השעון והמרתף הסודי

11414106

משחקי בלוש 2 המרדף אחר איש החידות

12050085

משחקי בלוש 2 המרדף אחר איש החידות                          #

12000255

משחקי בלוש 3 כריכה רכה מסתרי האי הנעלם

11414408

משחקי בלוש 3 מסתרי האי הנעלם

11414459

משחקי בלוש 4 הבריחה מיערות הערפל

11414607

משחקי בלוש 5 קרקס המסתורין

11414762

משחקי בלוש 6 בעקבות האוצר האבוד

11414882

משחקי בלוש 7 יומנו הסודי של צהב הזקן

11414961

משחקי בלוש 8 החדר האסור

11415266

משחקי בלוש 9 סודות העיר החשוכה

11374465

משחקי הרעב 2 התלקחות מהדורה חדשה 2020

11374464

משחקי הרעב 3 עורבני חקיין מהדורה חדשה 2020

11374463

משחקי הרעב מהדורה חדשה 2020

11415425

משימה עולמית 32 רוסיה האירופית

11415468

משימה עולמית 33 נורווגיה מתקפת הטרולים

11415488

משימה עולמית 34 ארצות הברית מדינות הדרום שובו של הקו קלוקס קלאן

10140445

משל על חזירון ומתנה סבתא מספרת לתומא

12840102

משעמם לי קשת הרגשות שלי

11414404

משפחתי וחיות אחרות מהדורה חדשה

10140438

מתנה מיוחדת ליום ההולדת

11170296

נב אני עדיין אוהבת אותך לכל הבנים שאהבתי פעם 2

10140637

נדב הצב

10073921

נדיבות  ספר על נדיבות הלב

10073678

נהדר שאתה מאשר דפים עבים

10033287

נוורמור 1 מבחני הפלאות של מוריגן קרואו

10033309

נוורמור 2 ייעוד הפלאות

12840049

נחום גוטמן הישראלים סדרה היסטורית גברית

10073979

נייט הגדול קומיקס 4 מלך הסלים

14370065

נסו את זה בבית מעולם הצומח

14370066

נסו את זה בבית עושים קסמים עם מספרים וצורות

14370043

נסו את זה בבית רמה 1 ניסויים מדעיים פשוטים עם חומרים שיש בכל בית

14370044

נסו את זה בבית רמה 2 ניסויים מדעיים פשוטים עם חומרים שיש בכל בית

10200049

נסיכות חדי הקרן 1 קרן שמש זוהרת

10200053

נסיכות חדי הקרן 2 המירוץ של רשף

11981277

נסיכות סודיות 1 שרשרת הקסם

11981283

נסיכות סודיות 2 הרפתקת הדולפין

11981286

נסיכות סודיות 3 מסבת פיג'מות לאור כוכבים

11374574

נעה הלוחמת הקטנה

12840103

נעלבתי קשת הרגשות שלי

14560883

נפילת הממלכות 1

14560948

נפילת הממלכות 2 אביב המורדים

14561068

נפילת הממלכות 3 רדת החשכה

14561210

נפילת הממלכות 4 גאות קפואה

14561254

נפילת הממלכות 5 סופת הבדולח

14561406

נפילת הממלכות 6 שלטון הנצח

10140650

נפלאנדיה

10200127

נקפוץ ונשתולל דפים עבים

11980945

נרקיס מלך הביצה דפים עבים מהד' חדשה

11980924

נרקיס מלך הבצה מהד' חדשה

14370023

נשים מופלאות שעשו היסטוריה

14370022

נשים מופלאות ששינו את העולם

11521835

נשיקה בכיס ועוד נשיקה

10330009

נשיקות של סבתא

10140737

סבא שלי נגר

11415029

סביב העולם בשמונים יום    אוקינוס

10140636

סבתא אתי מספרת א חלון בלי מסגרות

11170354

סבתא מצחיקולה

11170382

סבתא של חנה בננה בשלה דיסה דפים עבים

11414343

סוד הגן הנעלם מהד' חדשה

10074004

סודות של אלופה מדריך אישי להעצמה ירדן ג'רבי

11415329

סוניק 1 מזימת המזיקניקים קומיקס

11415378

סוניק 2 גורלו של דוקטור אגמן קומיקס

11415413

סוניק 3 הקרב על אי המלאכים קומיקס

11415448

סוניק 4 מתקפת הזומבוטים

11415480

סוניק 5 עיר בסכנה

11415505

סוניק 6 הרגע האחרון

10140545

סיפור על איש ארוך מאוד סבתא מספרת לתומא

15500284

סיפור של כשף 2 סיפור של קסם 2

15500297

סיפור של לחש 3 סיפור של קסם 3

15500274

סיפור של קסם 1

14561468

סיפורי אלף לילה ולילה היפים ביותר

10073688

סיפורים לפני השינה 1 לילדות מורדות

10073793

סיפורים לפני השינה 2 לילדות מורדות

11250942

סיפורים על ילדים שמעזים להיות שונים

11411349

סיר הסירים ילד-דפים עבים

11411415

סיר הסירים ילדה -דפים עבים

10140567

סנצ'ו פנצ'ו ואמיגו

11760388

סערה בכוס רעל 2 רצח זה לא מנומס 2

11521941

ספור על טיול של ארנב וחתול

10033274

ספורוני 1 הסינור של רוני דפים עבים

10033285

ספורוני 2 רוני מוכר בלונים דפים עבים

10033294

ספורוני 3 רוני חיש וחוש דפים עבים

10033304

ספורוני 4 רוני לבד דפים עבים

10033310

ספורוני 5 רוני ונעמה דפים עבים

14560838

ספורי אגדות הספר השני

14561447

ספורי אנדרסן היפים ביותר

11170365

ספר הבנות הגדול

11170366

ספר הבנים הגדול

14560892

ספר ההפכים  דפים עבים

10200133

ספר החיות הגדול של מיפי דפים עבים

14561294

ספר החפוש הראשון שלי בבית

14561755

ספר החפוש הראשון שלי בבית

14561754

ספר החפוש הראשון שלי חיות

12291848

ספר הטריויה לכל המשפחה

14561470

ספר הנשים המדהימות

11413770

ספר הפילפילים דפים עבים

13621166

ספר הרגשות שלי

11412918

ספר השטוזים של דתיה

11415414

ספר מצחיק טעים

12292145

ספר משחק מספרים

12292375

ספר משחק צורות

10033311

ספר על יד

10200195

ספר פעילות של מיפי גדול או קטן דפים עבים

10200135

ספר פעילות של מיפי מי גר כאן דפים עבים

10200134

ספר פעילות של מיפי פתוח או סגור דפים עבים

11374618

סתם שדה ריק

12260559

עברינגליש

11521936

עדה גרניט מדענית

14561394

עולם החיות סדרת חוקרים קטנים

11374575

עוצר נשימה 1

11374608

עוצר נשימה 2

11374659

עוצר נשימה 3

13621376

עט המתנה

14561720

על מה כדאי לי לחלום הלילה?

11374657

על נמשים ולימונים וגם על סבא מאיר

10140605

עשינו עסק

10200144

עשר אצבעות קטנות דפים עבים

14561668

עשרים בנות בלתי רגילות ששינו את העולם

14561680

עשרים בנים בלתי רגילים ששינו את העולם

14561703

עשרים חדשנים בלתי רגילים ששינו את העולם

14561713

עשרים חוקרים בלתי רגילים ששינו את העולם

14561647

עשרים מוחות בלתי רגילים ששינו את העולם

10070236

פחדרון בארון

10072436

פילים בכל הצבעים דפים עבים

11170275

פילים לא מתקבלים

11981293

פיפי נצנצים דפים עבים

14561765

פיקניק הפנקיקים של ארנבת

10033037

פלא

10033201

פלא כריכת הסרט

10033322

פנטסטיכאן

11020252

פצפונת ואנטון כר' רכה

12840065

פרידה קאלו דיוקן של אמנית

10033127

פרסי ג'קסון 1 גנב הברק מהד' חדשה

10033168

פרסי ג'קסון 2 וים המפלצות מהד' חדשה

10033195

פרסי ג'קסון 3 קללת הטיטאן מהד' חדשה

10033234

פרסי ג'קסון 4 הקרב על המבוך מהד' חדשה

10033256

פרסי ג'קסון 5 תקוות האולימפוס

10072730

פשפש מתלבש דפים עבים

11415502

פתקאות מהשמיים    קומיקס

10140732

צ'יפס זיכרונותיו של שרקן רודף כרסום

10200019

צב על הגב

12291907

צבעים ספר משחק

11415517

ציפורים בראש של הרצל   קומיקס

12292351

צלילים לקטנטנים חיות בר ספר מנגן

12292293

צלילים לקטנטנים חיות משק ספר מנגן

12292294

צלילים לקטנטנים כלי נגינה ספר מנגן

12292295

צלילים לקטנטנים כלי רכב ספר מנגן

11412524

צפרדי וקרפד ביחד

11412525

צפרדי וקרפד חברים

11412484

צפרדי וקרפד יום יום

11412491

צפרדי וקרפד כל השנה

11415424

קוד לבוש

10073752

קוין הקואלה תקוע למעלה

10073851

קוין הקואלה תקוע למעלה דפים עבים

14561222

קולות של חיות בחוה דפים עבים

14561215

קולות של חיות בספארי דפים עבים

10073911

קוף תינוק בלש פרטי

11170343

קוקו מי זה שם חיות הבית

11170341

קוקו מי זה שם חיות הג'ונגל

11170342

קוקו מי זה שם חיות החוה

11170340

קוקו מי זה שם חיות המים

11981295

קוקו של מי היד הזאת?  דפים עבים

14561507

קוראים בכיף 1 תעלומת הסופים האבודים

12840021

קטנות גדולות אגתה כריסטי

12840034

קטנות גדולות אודרי הפברן

12840022

קטנות גדולות אמיליה ארהרט

12840024

קטנות גדולות אמלין פנקהרסט

12840046

קטנות גדולות אנה פרנק

12840064

קטנות גדולות אריתה פרנקלין

12840027

קטנות גדולות ג'יין אוסטין

12840040

קטנות גדולות גיין גודול

12840055

קטנות גדולות זהא חדיד

12840096

קטנות גדולות יוקו אונו

12840036

קטנות גדולות מאיה אנגלו

12840016

קטנות גדולות מארי קירי

12840085

קטנות גדולות מלאלה יוספזאי

12840054

קטנות גדולות מריה מונטסורי

12840038

קטנות גדולות סימון דה בובואר

12840017

קטנות גדולות פרידה קאלו

12840035

קטנות גדולות קוקו שאנל

12840023

קטנות גדולות רוזה פארקס

12840094

קטנות גדולות רות ביידר גינסבורג

12840068

קטנים גדולים אלטון ג'ון

12840084

קטנים גדולים בוב דילן

12840097

קטנים גדולים ג'ון לנון

12840060

קטנים גדולים דיויד בואי

12840062

קטנים גדולים ז'אן מישל בסקיה

12840058

קטנים גדולים מהטמה גנדהי

12840063

קטנים גדולים מרטין לותר קינג

12840059

קטנים גדולים סטיבן הוקינג

14370049

קיטי 1 הצלה לאור ירח

14370060

קיטי 2 ואוצר הטיגריס

11374257

קייטי ואני

10200041

קיילי ג'ין 1 מלכת הקפקייקס

10200042

קיילי ג'ין 2 מלכת הרקודים

11193221

קישתא דפים עבים

10200255

קל לאהוב דינוזאורים

12840067

קלוד מונה דיוקן של אמן

10073723

קלע הכשף 1

10073787

קלע הכשף 2 צל אפל

10073825

קלע הכשף 3 קסמי קמע

10073907

קלע הכשף 4 כובל הנשמות

10073944

קלע הכשף 5 קוטל המלכה

10073977

קלע הכשף 6 מנתץ הכתר

10074302

קלף הילדה דרכי הארגוסים 1

13372493

קסם הרשימה חלומות צריך לצעוק

11981289

קסם של חד קרן

11372737

קפטן תחתונים 1 קומיקס

11373630

קפטן תחתונים 10 והרובו-מכנסים הרדיואקטיבי המרשע קומיקס

11373788

קפטן תחתונים 11 והתכססנות השטנית של אסלת טורבו 2000 קומיקס

11373939

קפטן תחתונים 12 והספור הסוער של סר סרחונסקי קומיקס

11372736

קפטן תחתונים 2 והאסלות המחסלות קומיקס

11372882

קפטן תחתונים 3 והפלישה מהחלל של מנהלות המטבח קומיקס

11372989

קפטן תחתונים 4 ופרופסור פומפה קומיקס

11373086

קפטן תחתונים 5 וגברת גמישות הגומי הגעלית קומיקס

11373160

קפטן תחתונים 6 נגד נער הנזלת הנבזי 1 קומיקס

11373277

קפטן תחתונים 7 נגד נער הנזלת הנבזי 2 קומיקס

11373371

קפטן תחתונים 8 והתוקפים המטנפים מתא השרותים התכל קומיקס

11373456

קפטן תחתונים 9 וההפתעה המפוצצת של הפרופסור המפרע קומיקס

11374043

קפטן תחתונים הסרט 1 תעלולי מלים ומשפטים מהפנטים

10140592

קפסת החלומות של אורי

10140648

קקי

11413361

קריוס ובקטוס

10074021

קריוס ובקטוס מהדורה חדשה

11562501

קרמר החתול יוצא אל היער דפים עבים

11562701

קרמר החתול ישן כל הזמן דפים עבים

11562560

קרמר החתול לומד לשחות

14561709

קרנפוני ג'וקיפוד וחברים

11374331

רוחות / ריינה טלגמאייר קומיקס

10200083

רוני ותום 1 החקירה הראשונה

10200102

רוני ותום 2 החקירה השנייה

10200153

רוני ותום 3 החקירה השלישית

13621244

רוני פוחדת ספר הרגשות שלי

11374480

רועי אמר ש...

12840041

רחל הישראליות סדרה היסטורית נשית

10310132

רכבי הצלה פגישות עם חברים

11373467

שאול החתול וארבעה כפתורים מגניבים

11374658

שאול החתול וארבעה כפתורים מגניבים דפים עבים

11373837

שאול החתול והשכן החדש שממול

11374605

שאול החתול ומסבת הפיצה המשלמת

14561457

שאלות ותשובות על הדינוזאורים כיצד ומדוע

14561429

שאלות ותשובות על הטבע ספר לשוניות

14561516

שאלות ותשובות על המדע ספר לשוניות

10140681

שאקל שאקלוביץ יוצא להפלגה

10033183

שבלול בצנצנת דפים עבים

11562941

שוליית הקוסמת

10073773

שומרת הערים האבודות 1

10073801

שומרת הערים האבודות 2 גלות

11415344

שומרת הערים האבודות 3 להבת הנצח

10073936

שומרת הערים האבודות 4  הנסתרים

10073971

שומרת הערים האבודות 5 לודסטאר

10074006

שומרת הערים האבודות 6 רדת הלילה

13621243

שון מתבייש ספר הרגשות שלי

10140775

שונה ומיוחד, בדיוק כמו כל אחד

12610014

שי גבור על

12840061

שי עגנון הישראלים סדרת אישים היסטורית

11170372

שיר הג'ונגל דפים עבים

15500248

שישה עורבים 1

11670091

שלוש מאות ותשע בדיחות ילדים

14561706

שלוש מאות שישים וחמישה ספורים לפני השנה  365 ספורים לפני השנה

11414804

שלושה בסירה אחת

14561721

שלושים אלופים בלתי רגילים שעשו היסטוריה

14560736

שלושים כדורגלנים בלתי רגילים שעשו היסטוריה

11980944

שלשת הפרפרים דפים עבים מהד' חדשה

11980921

שלשת הפרפרים מהד' חדשה

11521658

שמוליקיפוד דפים עבים

12000248

שמיל הפיל

13880048

שמלת השבת של חנהלה

10073878

שני סנאים ואצטרבל

10073913

שני סנאים ואצטרבל דפים עבים

11374612

שניהם מתים בסוף

10073213

שפת הסימנים של נעה מהד' מחודשת

12840029

שרה אהרנסון הישראליות סדרה היסטורית נשית

11670108

שרה גיבורת ניל"י מהד' חדשה

12840031

שרה לוי תנאי הישראליות סדרה היסטורית נשית

10140444

שתיים בבטן של אמא

10200076

תודה לפני השינה

10200004

תולי יודע שאוהבים אותו יותר מכולם

13621242

תום מקנאת ספר הרגשות שלי

14561424

תחנות חלל ורכבי חלל אחרים ספר לשוניות

11251302

תיק הכוונות הטובות

11520400

תירס חם

11522000

תירס חם-דפים עבים

14370004

תכף נחזור קפצנו רגע לאפריקה

14561771

תמיד לשמח

10073590

תנחש כמה אני אוהב אותך דפים עבים

15820237

תעלומה במרתף בית הספר

14561683

תעלומת הממלכה הסודית   קוראים בכיף

 

 

סגור
Loading
Go back to %1