מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצעי חג הספר

מבצעי "חודש הספר" - תקנונים

מבצעי "חודש הספר" - תקנונים


פרטי המבצעים ותנאיהם


"התריסרייה":


חבר מועדון שירכוש כל מוצר בחנות, שאינו אחד מ-12 הספרים המפורטים בסעיף 1.3. להלן ("הספרים המשתתפים במבצע"), יוכל לרכוש את אחד מ-12 הספרים המשתתפים במבצע ב-29 ₪ בלבד.

כמו כן, כל חבר מועדון יוכל לרכוש כל אחד מהספרים המשתתפים במבצע ב-35 ₪ בלבד מבלי לרכוש מוצר נוסף כאמור לעיל (להלן: "המבצע").

תקופת המבצע: המבצע יחול בין התאריכים: 28.05-30.06.24 בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג ונמל התעופה רמון. המבצע יחול באתר האינטרנט של סטימצקי.

הספרים המשתתפים במבצע:


מק"טשם הספרמחיר קטלוגימחיר לחברי מועדון על כל קניהמחיר לחברי מועדון ללא התניית קניה
10033346 לב רעב 98 29 ₪ 35 ₪
10074345 שבעת הבעלים של אוולין הוגו 98 29 ₪ 35 ₪
10200373 ארמון הנייר 106 29 ₪ 35 ₪
10200396 סודה של תופרת השמלות 98 29 ₪ 35 ₪
11251352 השקעות לעצלנים 89 29 ₪ 35 ₪
11321113 כוח 48 החוקים 98 29 ₪ 35 ₪
11325123 להיכנס לנעליה 98 29 ₪ 35 ₪
11325193 רוחות הזעם 98 29 ₪ 35 ₪
11373421 כוחו של הרגל 98 29 ₪ 35 ₪
11460024 הבת מפריז 98 29 ₪ 35 ₪
12193122 הבחורים של טומן 5 להציל א 112 29 ₪ 35 ₪
13621355 הבחירה 98 29 ₪ 35 ₪

על כל רכישה של כל מוצר, חבר מועדון או מצטרף חדש יוכלו לרכוש עד 12 ספרים מהרשימה ב-29 ₪ (כותרים שונים או אותו כותר).

מבצעי "2 ספרי קריאה ועיון ב-109 ש"ח וכל ספר נוסף ב-54.5 ש"ח" וכן "2 ספרי ילדים ונוער ב-89 ₪ וכל ספר נוסף ב-44.5 ₪" או שילוב בין שני המבצעים


כל לקוח רשאי לרכוש שני ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה ומסומנת 1 ("רשימת ספרי קריאה ועיון"), ב-109 ₪ בלבד וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה זו ב-54.5 ₪ בלבד.

בנוסף, כל לקוח רשאי לרכוש שני ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה ומסומנת 2 ("רשימת ספרי ילדים ונוער"), ב-89 ₪ וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה זו ב-44.5 ₪ בלבד.

בנוסף, כל לקוח רשאי לרכוש שני ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת ספרי קריאה ועיון וברשימת ספרי ילדים ונוער ב-109 ₪ בלבד.

תקופת המבצע: המבצע יחול בין התאריכים 28.5-30.06.24 בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג ואתר האינטרנט של סטימצקי.

ברכישת ספר אחד מבין הספרים המנויים באחת הרשימות שלהלן (רשימת ספרי הקריאה והעיון ורשימת ספרי ילדים ונוער) תינתן הנחה בגובה 20% מהמחיר הקטלוגי ולחברי מועדון תינתן הנחה בגובה 25% מהמחיר הקטלוגי.

מבצע "20% הנחה על ספרים בעברית, למעט תחומים מסוימים"


לקוח שירכוש ספר בעברית, למעט ספרים מהתחומים המפורטים ברשימה שלהלן, יוכל ליהנות מ-20% הנחה על המחיר הקטלוגי של הספר ("מבצע 20% הנחה"). חבר מועדון שירכוש ספר בעברית, למעט הספרים מהתחומים המפורטים ברשימה להלן, יוכל ליהנות מ-25% הנחה על המחיר הקטלוגי של הספר.

רשימת התחומים שאינם נכללים במבצע:


 • 1160 רכב תחבורה, תשבצים
 • 1705 ציוד ספרני
 • 1240 מילונים ושיחונים
 • 1801 לימוד ועיון
 • 1323 אטלסים
 • 1322 מפות
 • 1320 מדריכי נסיעות
 • 1171 לוחות שנה
 • 1170 לוחות
 • 1103 משרדאות
 • 1096 מיקודיות
 • 1310 ספרי לימוד

תקופת המבצע: המבצע יתקיים בין התאריכים: 28.05-30.06.24 בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג ונמל התעופה רמון. המבצע יחול במועדים אלה גם באתר האינטרנט של סטימצקי.

הזכות להשתתף במבצעים


לא ניתן לרכוש במבצעים ברכישה סיטונאית, אלא רכישה לשימוש פרטי בלבד.

אין כפל מבצעים והנחות.

"מועד הרכישה" – מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע, בו הלקוח או חבר המועדון (לפי תנאי כל מבצע) הגיע לאחד מסניפי החברה או לאחד הירידים המשתתפים במבצע ורכש מוצרים המשתתפים במבצע, בהתאם לתנאיו כאמור לעיל.

"חבר מועדון" – מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, לרבות מי שחידש או האריך את חברותו ו/או הצטרף למועדון במועד הרכישה.

החברה שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק את החלטתה.

תנאי החלפות/החזרות


ספרים הינם מוצר הניתן לשיעתוק או לשכפול, ומתוקף כך תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 אינן חלות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (התנאים חלים במצטבר, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת):

 • תמורת מוצרים שהוחזרו/הוחלפו יינתן מוצר חלופי מבין המוצרים המשתתפים במבצע (כל עוד המוצר הוחלף במהלך תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן) ו/או שובר זיכוי. לא יינתן החזר כספי, אלא בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן.
 • החלפה/החזרה של מוצרים תתאפשר בהחזרת מוצרים במצב חדש בלבד, מבלי שנעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה.
 • בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.

מבלי לפגוע באמור בסעיף 3.1 לעיל, מוצר שנרכש במסגרת המבצע ויוחזר לאחר תום תקופת המבצע (ככל שהוא עומד בתנאי מדיניות החלפת המוצרים של הרשת), ניתן יהיה לקבל תמורתו שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם עבורו.

שונות


מובהר בזאת כי ההנחה תינתן לפי בקשת הלקוח וכי סטימצקי אינה יכולה למסור ללקוח שהוא זכאי להנחה. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההנחה.

בוטלה ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסטימצקי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

החברה נוקטת אמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.

שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

ההשתתפות במבצעים פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

עורכת המבצעים הינה סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרח' הדקלים, אזור התעשייה "לב הארץ", ת.ד. 700 ראש העין (טל: 1-700-70-66-00; דוא"ל: customerservice@steimatzky.co.il).

סגור
Loading
Go back to %1