תקנון "כרטיסי מתנה" (GiftCard) לרשת חנויות סטימצקי וסטימצקידס

1.   סטימצקי (2005)בע"מ (להלן: "סטימצקי" או "החברה") מנפיקה כרטיסי מתנה המאפשרים מתן הכרטיס כמתנה לצד שלישי על מנת שמחזיק הכרטיס יוכל לרכוש לעצמו מוצרים ברשת חנויות סטימצקי, סטימצקידס ובירידי החברה ללא הגבלות.

2.       הכרטיס ניתן למימוש בכל חנויות סטימצקי, סטימצקידס ובירידי החברה שייערכו מעת לעת, ללא הגבלה. בשל מגבלה טכנית, הכרטיס אינו ניתן למימוש באתר האינטרנט של החברה.

3.       כרטיס המתנה ייטען בכל סכום שהרוכש מעוניין בו. לא ניתן לטעון כרטיס בסכום הנמוך מ- 50 ₪ או בסכום הגבוה מ-1,000 ₪.

4.       סטימצקי תאפשר תשלום באמצעות כרטיס המתנה כל עוד יש בו יתרה שטרם נוצלה.

5.       נרכש בכרטיס מוצר בסכום הנמוך מן הסכום שהוטען בו, יוכל המחזיק להשתמש בכרטיס לרכישה אחרת ביתרת הסכום הטעון בכרטיס. 

6.       לא יינתן עודף מזומן לגבי יתרת הסכום, אלא בהתאם לאמור בחוק.

7.       תוקפו של כרטיס מתנה הוא לחמש שנים מיום רכישתו. לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף. כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.

8.       כרטיס המתנה אינו כרטיס חיוב. הוא אינו ניתן להמרה למזומנים וכן אינו ניתן להחזרה.

9.       הוחזר מוצר שנרכש באמצעות כרטיס המתנה, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות החברה בנושא החזרי מוצרים.

10.   לקוח שכרטיסו אבד, הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אובדן או גניבת כרטיס כדין אבדן מזומנים.

11.   הלקוח רשאי לפנות לשירות הלקוחות של סטימצקי לצורך בירור היתרה שנותרה בכרטיסו, בטלפון 1700-70-66-00 או דרך אתר האינטרנט של החברה בכתובת:  www.steimatzky.co.il.

12.   סטימצקי רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיס המתנה או לשנות את התנאים לגבי כרטיסים שיירכשו לאחר מועד השינוי. שינוי כאמור לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי. 

13.   תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס מתנה ובין סטימצקי. התקנון יועמד לעיון באתר האינטרנט www.steimatzky.co.il.

מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לכרטיסי מתנה הינו בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.