נגישות בסטימצקי

רשת סטימצקי חרטה על דגלה את ערך שוויון הזכויות והנגישות לאנשים עם מוגבלויות. אנו עושים רבות על מנת לאפשר לכלל לקוחותינו ובכללם אנשים עם מוגבלויות שונות ליהנות משירותי הרשת ומחוויית קניה נעימה ונגישה בסניפינו ופועלים לביצוע התאמות ושיפורים, הן בסניפי הרשת והן באתר האינטרנט של החברה בהתאם לחוקים ולתקנות השונים, הכל בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בתקנות.

באתר זה בוצעו התאמות נגישות קפדניות הכוללות בין היתר מימוש סמנטי ואינפורמטיבי עבור טכנולוגיות מסייעות, קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי, התאמות צבעים וכן הוספת תוויות עזר. האתר עומד בדרישות תקנה 35 לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות התשע"ג 2013).

האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568 ) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C. 

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח- 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, אנו נמצאים בתהליך של הנגשת השירות ופועלים באופן נמרץ בכדי לאפשר שירות נגיש ויעיל לכלל לקוחות הרשת.

הרשת פועלת וממשיכה לפעול להנגשה מלאה של הסניפים. ככל שמצאתם ליקוי או חסר באחד הסניפים, נודה לכם מאוד על הפניית תשומת לבנו באמצעות ממונה הנגישות של הרשת לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.

ככל שדרוש לכם מידע נוסף אנא פנו אל ממונה הנגישות באמצעי הקשר מטה.

 

רכז הנגישות של הרשת:

אופיר יזרעאלי

03-5775710

052-6807540

ofira@steimatzky.co.il